Samhällsplanering

Foto: Lina Magnusson/Boverket

Tystnad tagning: Ändrade byggsanktioner

Igår hade vi filminspelning här på Boverket. Rättschef Yvonne Svensson berättade om de ändrade reglerna för sanktionsavgifter som trädde i kraft 1 juli i år. Bland annat nämnde hon att en sanktionsavgift ska tas ut enligt fastställda belopp i plan- och byggförordningen, dvs lika för alla. En nedsättning får ske i undantagsfall och då endast i ett enskilt fall. Filmen tillsammans med övrig information kring de ändrade sanktionsreglerna kommer att publiceras på PBL Kunskapsbanken den 17 september (http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/) .

foto: Lina Magnusson/Boverket
De nya reglerna för med sig mer matematik
och fler belopp att hålla reda på.

foto Lina Magnusson/Boverket
”Kamera två rullar”

 

 

6

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *