Samhällsplanering

foto: Lina Magnusson

Hur? och Vad?

Även detta inlägg har fokus på frågor, och denna gången är det frågeställningarna ”Hur” och ”Vad”? Boverket har precis startat upp ett referensnätverk som vi valt att kort och gott kalla ”Boverkets referensnätverk för PBL”. Här är tanken att vi ska skaffa oss input ifrån kommuner, länsstyrelser och andra aktörer som jobbar med  Plan- och bygglagen. Vilka frågor brottas man med på kommunen/länsstyrelsen just nu? Hur kan Boverket hjälpa till med vägledning? Vart finns det kunskapsluckor hos gamla såväl som nya medarbetare? Allt detta kommer att ske på Basecamp – en projektplats på internet där vi tillsammans kan diskutera dessa frågor.

Boverket har under våren jobbat med webbseminarium och kommer även i höst att arbeta med denna form av vägledning.  Basecamp är då en perfekt möjlighet  för oss ta reda på VAD kommuner/länsstyrelser vill att dessa ska handla om. Är vi ”rätt på det”, dvs fungerar webbseminarier eller finns det andra former vi bör använda oss av istället? Känner du att du vill friska upp minnet kan du alltid ta del av de webbseminarium som Boverket och kommittén ”PBL på rätt sätt” redan har sänt genom att besöka denna sidan.

Nästa onsdag, den 25/9, kommer vi att hålla i en kickoff för Basecamp – dvs vi får träffa varandra i verkligheten och se vem som döljer sig bakom datorskärmen. Detta sker i Stockholm och mitt skrivbord är just nu ”nerslusat” med anteckningar och förslag på programpunkter!

2

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *