Byggande

Studentbostäder

Boverket har i konsekvensutredningen utgått från en traditionell studentbostad för en person som har utflyttade funktioner i gemensamma utrymmen. En sådan bostad blir olika stor beroende på hur många funktioner som flyttas ut. Vi har i vårt nollalternativ valt ett exemplet där en funktion, måltider, flyttas ut. Sen har vi sammanfört funktioner, dvs. man kan använda sängen som soffa och det räcker med ett bord för måltider och att arbeta vid. Vi har också minskat på köksinredningen och på antalet garderober. I exemplet blir då bostaden ca 20 kvadratmeter stor. Det handlar om ett exempel, en bostad med samma funktioner kan bli olika stor beroende på flera faktorer som byggnadens djup, trapphusens placering, schakt m.m. Därför är inte 20 kvadratmeter ett absolut mått utan ett räkneexempel för att kunna jämföra hur stor en bostad med samma funktioner blir om den enbart görs besökstillgänglig eller helt otillgänglig. Ett otillgängligt hygienrum blir ca en kvadratmeter mindre än ett tillgängligt sådant, 2,3 kvm, istället för 3,2 kvm. Sammantaget blir den besökstillgängliga bostaden bara 0,7 kvm. mindre än den tillgängliga eftersom resten av bostaden fortfarande ska vara tillgänglig för besökare som använder rullstol.

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *