Samhällsplanering

Business Arena 2013

Nätverkande i kubik. Så kan man sammanfatta konceptetet för Business Arena. 4800 medverkande med huvudteman: Infrastruktur och bostadsbyggande – fastigheter och finans. En otrolig bredd i innehåll och föredragshållare ger en unik dynamik i hela evenemanget.

Vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick inledde med en beskrivning av Sveriges penningspolitik där låg ränta ger fortsatt stöd åt konjunkturuppgången. Just nu är det hushållen som driver på konjunkturen – inte näringslivet. Detta får negativa konsekvenser för byggandet.

En ungdomspanel bland annat bestående av ordförandena från de politiska ungdomsförbunden och aktionsgruppen om Slussen var eniga om att det krävs en aktiv bostadspolitik från staten om ungdomarnas problem att ta sig in på bostadsmarknaden ska kunna lösas. Ungdomar av idag är mycket engagerade i samhällsfrågor, men på ett nytt sätt – via sociala medier och ideella organisationer. Detta innebär en stor utmaning i planeringsprocessen och bland de politiska partierna. Uppmaningen var tydlig ”släpp in ungdomarna här och nu i samhällsplaneringen och i samhällsdebatten”.

ba3

Vår bostadsminister beskrev kortfattat de drygt 60-tal utredningar som är igång kring temat: varför vi bygger minst i norden? Boverkets allmänna råd kring buller bör gälla tyckte ministern för att få igång bostadsbyggandet inom befintliga stadsmiljöer. Ministern betonade vikten av en regional planering när det gäller bostadsförsörjningen. Just nu ligger förslaget till ny Bostadsförsörjningslag på riksdagens bord parallellt med den parlamentariska utredningen kring regionplanering, 7 kap PBL.

I det seminarium som Bengt Hansson och jag deltog i ”Överhettning eller islossning på bostadsmarknaden?” var budskapet tydligt från samtliga talare. Det är inte PBL och lagstiftningen som är boven i dramat och orsaken varför det inte byggs. Det handlar snarare om brist på kunskap om planprocessen och bristande dialog – samverkan och förståelse för varandras roller i samhällsbyggnadsprocessen samt finansieringsbiten. Det finns mycket förbättringspotential när det gäller tillämpningen av regelverket. Vi kan använda verktygen bättre!

En talare beskrev finansieringen som blodomloppet i byggnadskroppen – där enligt mig plan- och bygglagen (PBL) utgör skelettet. Efter att ha hört debatten så kan jag konstatera att skelettet är starkt och robust, möjligen finns det någon lätt stukning, men det allvarliga problemet är att vi lider av någon form av ”blodsjukdom”.

/ Patrik Faming, enhetschef för Strategisk planering

5

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *