Samhällsplanering

FSBS

Under veckan deltar ett antal Boverkare på FSBS (föreningen Sveriges bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare). Ett ypperligt tillfälle för oss att knyta kontakter med handläggare ifrån kommunerna och diskutera frågor inom lov- och byggprocessen. På konferensen har vår rättschef Yvonne Svensson spelat en central roll eftersom mycket av fokus på konferensen ligger på tolkning av PBL. Hon har också ingått i den expertpanel som besvarat knepiga frågor ifrån publiken. Yvonne passade också på att berätta om den juridiska hierarkiska kedja och vad det är för skillnad mellan ett allmänt råd och vägledning.

Kollegan Maria Rydqvist tog oss med på resa i den digitala världen och redogjorde för arbetet med att undersöka möjligheten till att utbyta digital information mellan kommuner, allmänheten och andra myndigheter. Mer information om detta arbete finns på PBL Kunskapsbanken.

Kerstin Åkervall från Boverket berättade om vad det finns för möjlighet inom gällande lagstiftning att korta ned detaljplaneprocessen och om kommunerna verkligen använder sig av de förändringar i lagen som gör det möjligt. Vi har också fått ta del av Gert Wingårds berättelse om hur Jönköpings stolthet kulturhuset Spira blev till och insikten om varför vi egentligen går till jobbet. Två mycket inspirerande föreläsningar. Konferensen avslutas idag och då hoppas jag att vi Boverkare ta med oss hem en hel hög med nya kontaktnät som kommer att kunna hjälpa oss med arbetet att bli en myndighet med vägledning i världsklass!
Hälsningar Anette Löfgren – enhetschef  på enheten för
detaljplanering, bygglov och plangenomförande

foto: Anette Löfgren

Kerstin Åkervall berättar om möjligheten
att förkorta detaljplaneprocessen.

foto Anette Löfgren
Expertpanelen bestående av Yvonne Svensson
(rättschef på Boverket)
 Annika Gustafsson
(advokat på advokatfirman Fylgia) och

Rickard Börlin (jurist Stockholms stadsbyggnadskontor)
besvarar knepiga frågor ifrån publiken

 

4

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *