Samhällsplanering

foto Lina Magnusson

Boverkets referensnätverk PBL

Workshop Boverkets referensnätverk PBL

Igår höll vi en workshop i Stockholm på vad vi hoppas bli starten till en starkt och inspirerande nätverk. Nätverket finns skapat på ett sk Basecamp på internet sedan några veckor tillbaka, men detta var det första fysiska mötet (som ca en fjärdedel av nätverkets deltagare hade möjlighet att närvara på). Vi ifrån Boverket höll i trådarna men det var tack vare medverkande från kommuner, länsstyrelser, lantmäteriet, privata sektorn – samtliga verksamma inom PBL området, som vi fick med oss massor med inspiration om hur vi på Boverket bör utveckla vårt vägledningsarbete.
foto Anna Persson
Korta föredrag från Boverket blandades med
gruppdiskussioner. Bild: Anna Persson

foto: Lina Magnusson
På en whiteboard förklarade Kajsa Lind och
Klara Falk, två av PBL Kunskapsbankens
skribentansvariga; hur en text på kunskapsbanken
kommer till.

Webseminarium och webföreläsningar är bra kanaler att använda då de når ut till många samtidigt, samtidigt som fysiska möten kan ge mer dialog i enskilda frågor. Under dagen diskuterades hur PBL kan uppmärksammas mer för allmänheten då det fortfarande finns kunskapsluckor – att man faktiskt inte får göra precis hur man vill, på sin egen tomt. (lika lite som att man inte får köra hur fort som helst med sin egen bil!)
foto Lina Magnusson
Post-it lappar användes flitigt.

Att jobba i projekt tillsammans på kommuner/Länsstyrelser har visat sig vara mycket givande – då alla är med ”på tåget” med en gång och det blir färre ”stopp på vägen”. Tex vid upprättandet av en detaljplan. Detta tänk tar jag främst med mig ifrån dagen igår – ett sätt som även Boverkets vägledning bör grundas på. Dvs jobba tillsammans med de som behöver vägledning om VILKEN vägledning vi behöver ge!

Foto: Lina Magnusson
Finns det behov av grundutbildningar i PBL?
Vad skulle en sådan isåfall innefatta?

3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *