Aktuellt

Hundra deltagare på konferens.

Innovativa idéer för att bygga bostäder för unga

Den 13 september var jag med som arrangör när Boverket och Bygginnovationen genomförde ett halvdagsseminarium i Stockholm. Vi skulle informera om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. Vår förväntan på ett femtiotal deltagare infriades med råge i och med att över 100 personer kom!

Syftet med seminariet var att få så många som möjligt att söka stödet och det skulle vi testa i slutet av seminariet genom handuppräckning, vi skulle också genomföra en miniworkshop där deltagarna skulle diskutera fram idéer på innovativa lösningar för att kunna bygga bostäder för unga. Det finns nämligen en viss skepsis till att man vill delge andra sina idéer, särskilt om man tror sig kunna tjäna pengar på idéerna. Boverket har också inrättat en idébank på www.boverket.se där vi publicerar idéer som kommer in till oss. Efter seminariet skulle vi stå inför fullbordat faktum, hur många kunde tänka sig att söka stödet och tänk om det inte kom in några idéer alls!? Skulle vårt koncept med idébanken då visa sig vara alltför svårt att upprätthålla? Det var med fjärilar i magen som vi inledde detta seminarium och den miniworkshop som skulle ge oss svaret.

Först en liten förklaring om vilka Bygginnovationen är och vilken roll de spelar i sammanhanget. Bygginnovationen är en stiftelse som finansieras av Vinnova och företag inom bygg- och fastighetsbranschen, de skriver yttranden om de ansökningar som kommer till dem för ett utlåtande. Givetvis går det också bra att ansöka direkt till Boverket utan yttrande från Bygginnovationen.

Redan från början av seminariet var det bra tryck i dialogen och många frågor ställdes till Carl-Magnus Oredsson som i sin redovisning fick besvara flera inpass från deltagarna. Här är ett axplock:
– Kan man ta upp kostnader som man haft innan ansökan skickades in?
Boverket: Nej, det kan man inte.

– Fråga om ett pågående studentbostadsprojekt, om vi använder stödet inom ett pågående projekt med syfte att utveckla, går det att göra så?
Boverket: Man skulle kunna få stöd för en avgränsad del, som alltså utgör ett delprojekt inom det större projektet.

– Kan samma aktör få beviljat flera ansökningar?
Boverket: Vi ser inget hinder mot det, det beror på hur ansökan är formulerad.

– Kan statliga myndigheter eller statliga bolag söka?
Boverket: Vi vill bredda sökandebegreppet så mycket vi kan, i dagsläget ser vi inga hinder för staten att söka.

Exemplets makt
Seminariet avslutades med en rad exempel på innovativt byggande som bostadsdebattör Sonny Modig inspirerade med. Han höll ett överraskande och intresseväckande föredrag, där han bland annat visade vad som händer om man bygger en hel stadsdel utan regler! Det handlade om stadsdelen Kowloon Walled City i Hong Kong, som 1980 hade 50 000 invånare och som byggts i ett helt oreglerat område från kolonialtiden utan lagar och regler som styrde byggandet.  I Mars 1993 blev man tvungen att riva hela området då situationen blivit helt okontrollerbar. Sopor som inte längre fick plats på marken hissades upp och dumpades på taken. Snacka om att byggregler behövs! för att citera Sonny Modig.

Och hur slutade då Halvdagsseminariet? Fick vi veta om idéerna och hur gick det med vår begäran om handuppräckning för att se hur många som tänkte söka stödet?

Vi hade med oss 19 formulerade idéer hem, alltifrån rena arkitektritningar till en helt färdig och ifylld ansökan! När moderatorn Martin Hedenmo ställde frågan om hur många som tänkte söka stödet sträcktes femton händer upp i luften vilket får ses som ett bra resultat.

Igår togs de första besluten om vilka som ska få stöd och sex projektansökningar bifölls. Även om detta inte löser den akuta bostadsfrågan så bådar det gott för det framtida byggandet av bostäder för unga.

3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *