Foto: Lina Magnusson/Boverket

SAMHÄLLSPLANERING

Tystnad tagning: Ändrade byggsanktioner

Igår hade vi filminspelning här på Boverket. Rättschef Yvonne Svensson berättade om de ändrade reglerna för sanktionsavgifter som trädde i kraft 1 juli i år. Bland annat nämnde hon att en sanktionsavgift ska tas ut enligt fastställda belopp i plan- och byggförordningen, dvs lika …Läs mer »