Drygt 40 personer förenade av expertis och intresse för hälsosam inomhusmiljö.

AKTUELLT

Det ligger i luften!

Radon, buller, legionella, fukt och mögel, dålig lukt… Inget som är önskvärt i inomhusluften men av speciellt intresse för medlemmarna i Swesiaq, en ideell förening som arbetar för hälsosam innemiljö. Boverket var den 23 oktober värd för drygt 40 Swesiaqmedlemmar …Läs mer »
foto/Lina Magnusson

SAMHÄLLSPLANERING

Ny på jobbet

Mitt största ”uppvaknande” när jag var ny på mitt första jobb (planeringsarkitekt i mindre kustkommun i västra Sverige) var att det inte var jag som fick bestämma hur ”min” planerade bebyggelse skulle se ut – utan politiker! En kollega till …Läs mer »
Foto: Maria Petersson/Boverket

AKTUELLT

Att göra praktiken på Boverket

Som deltagare på programmet Korta vägen fick jag möjlighet att göra praktik på Boverket. Den Korta Vägen är kompletterande högskolinsats för utländska akademiker som bedrivs på Blekinge Tekniska Högskola och praktiken är en del av denna utbildning. Och varför valde …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Ett nedslag i verkligheten – Regeringsuppdrag fem

Här på enheten för detaljplan, bygglov och plangenomförande pågår just nu ett flitigt arbete med det så kallade Regeringsuppdrag  5. Ett regeringsuppdrag är som namnet antyder ett uppdrag ifrån regeringen, dvs regeringen ger oss en specifik fråga som vi ska …Läs mer »

BOENDE

Boverket på Vadstena Forum

Vadstena Forum. Politik, forskning och marknad möttes, i föredrag och diskussioner. Statssekreterare Ulf Perbo om vem som ansvarar för vad i bostadspolitiken, professor Bo Bengtsson om svensk bostadspolitik i nordisk jämförelse och professor Joakim Palme om att vända faran till …Läs mer »

AKTUELLT

Tre författare, två rapporter – en diskussion om stadspolitik

Boverket hade i går nöjet att möta ett 60-tal intresserade och engagerade personer i ett givande samtal om stadspolitik. De flesta var politiker, mestadels på kommunal nivå, men där fanns även kommunala tjänstemän och företrädare för departement och myndigheter. Boverkets …Läs mer »

AKTUELLT

Två myndigheter och en hearing

Den 20 september genomförde Boverket och Energimyndigheten en hearing som baserades på myndigheternas förslag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering. Syftet med denna hearing var att stämma av förslaget och underlätta det remissförfarande som regeringskansliet ska genomföra efter att …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Veckans fundering – tillfälligt boende i detaljplan

På måndagsmötet med vår rättschef dryftades bland annat frågan om ”tillfälligt boende”. Frågan hade uppkommit i samband med camping i en detaljplan. ”När och hur länge är något tillfälligt?” och ”Hur länge kan man bo tillfälligt någonstans?” Ur diskussionen som följde …Läs mer »
foto Boverket

SAMHÄLLSPLANERING

Tema Rivningsavfall

Nu har jag tryckt på ”publiceringsknappen” vad gäller PBL Kunskapsbankens senaste tema: Rivningsavfall. Temat vänder sig till dig som är byggnadsinspektör, byggherre eller kontrollansvarig och här hittar du vägledning till plan och bygglagens kontrollsystem vid rivningsåtgärder. En av våra vanligaste frågor hit …Läs mer »
foto Lina Magnusson

SAMHÄLLSPLANERING

På gång!

Just nu jobbas det febrilt med att lansera ett av PBL Kunskapsbankens nya teman. Rivningsavfall. Massor med nya sidor läggs upp och ska fyllas med innehåll! Det hela mynnar sedan ut i en webbaserad vägledning till plan- och bygglagens kontrollsystem vid rivningsåtgärder. De …Läs mer »