Samhällsplanering

Veckans fundering – tillfälligt boende i detaljplan

På måndagsmötet med vår rättschef dryftades bland annat frågan om ”tillfälligt boende”. Frågan hade uppkommit i samband med camping i en detaljplan. ”När och hur länge är något tillfälligt?” och ”Hur länge kan man bo tillfälligt någonstans?”

Ur diskussionen som följde kan nämnas att campingar tenderar att bli en typ av ”kåkstad” (ursäkta ordvalet) dvs mer och mer boende sker under längre tid på campingar. Den ursprungliga campingplatsen var avsedd att vara en boendeplats under några semesterveckor (oftast sommartid). Det fanns även en tydlig koppling till det rörliga friluftslivet.

Slutsatserna som drogs av diskussionerna var att en mer ”permanent” camping blir planstridig eftersom planens intentioner och planbestämmelser uttrycket tillfälligt boende om en campingplats. Men vad kan plan- och bygglagen göra åt detta? Det går ju faktiskt inte att reglera folks beteende i en detaljplan!

Vi upplever dock att detta med begreppen börjar bli ett växande problem. Att en bättre vägledning för vår och kommunernas del behövs. Så hur går Boverket vidare? Jo följande kommer att hända: Enheten ”Detaljplanering, lov och plangenomförande” skriver ett sk PM till rättschefen. Detta tas sedan upp till departementet!

1

Kommentarer

  1. Pingback: Veckans fundering – tillfälligt boen...

    • Hej Gunnar! Frågan är fortfarande högaktuell, men vi har fått prioritera ner detta till förmån för regeringsuppdrag och lagändringar. Hälsningar Lina

      • Bra, vill bara påminna om att Strömstads kommun och Region Gotland brottas med frågan i utvecklingsprojektet – Handledning för anläggande och utveckling av campingplatser – utvecklingsprojekt för tillämpning av PBL, som genomförs med stöd av Boverket.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *