Aktuellt

Två myndigheter och en hearing

Den 20 september genomförde Boverket och Energimyndigheten en hearing som baserades på myndigheternas förslag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering. Syftet med denna hearing var att stämma av förslaget och underlätta det remissförfarande som regeringskansliet ska genomföra efter att de bägge myndigheterna lämnat in förslag till strategi den 1 november.

På hearingen fanns ett 100-tal deltagare som alla hade möjlighet att dels ge individuella men också gemensamt diskutera och förmedla synpunkter till myndigheternas expertpanel via bordsdatorer. Deltagarna fick också ge sin syn i en direkt frågestund som leddes av moderator Ola Alterå, statssekreterare med ansvar för energifrågor under perioden 2006-2010. Bägge myndigheternas generaldirektörer, Janna Valik och Erik Brandsma inledde hearingen och det märktes att det var både roligt och positivt att delge publiken det resultat som samarbetet mellan myndigheterna resulterat i.

De bägge projektledarna Thomas Johansson och Carin Karlsson presenterade förslagen till nationell strategi och eftersom jag är kommunikatör så var förslagen om informativa styrmedel det mest intressanta för mig. I strategin föreslås nämligen en informationssatsning, utformad som ett paket med tre typer av styrmedel;

  1. Informationscentrum för energieffektiv renovering,
  2. förstärkt energi- och klimatrådgivning samt
  3. riktad information mot den finansiella sektorn.

Idag saknas en samordnad informationssatsning för kunskapshöjning kring energieffektiviserande renoveringar och därför föreslår utredningen att ett informationscentrum skapas som ska ha i uppgift att ta ett samordnat grepp om insamling och spridning av utvecklingsfrämjande material.

Efter lunch redogjorde ett flertal organisationer för sina ståndpunkter och de kan du se i korthet på Twitter, skriv #renoveringsstrategi som hashtag.

Efter denna hearing fick vi med en rapport från det Messoutsystem som användes på hearingen. Detta material läggs som bilaga till huvudrapporten. Vill du veta mer om hela förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader? Gå in på http://www.boverket.se/Bygga–forvalta/Pagaende-projekt/Nationell-strategi-for-energieffektiviserande-renovering-av-byggnader/

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *