Samhällsplanering

Ett nedslag i verkligheten – Regeringsuppdrag fem

Här på enheten för detaljplan, bygglov och plangenomförande pågår just nu ett flitigt arbete med det så kallade Regeringsuppdrag  5. Ett regeringsuppdrag är som namnet antyder ett uppdrag ifrån regeringen, dvs regeringen ger oss en specifik fråga som vi ska svara på – en viss fråga som det är viktigt att det händer något i. I dagsläget har verket ca 55 regeringsuppdrag att utreda. På Boverket har vi dels denna typ av uppdrag samt egeninitierade projekt.
Kajsa Lind och Klara Falk är de som håller i trådarna för just regeringsuppdrag 5. Detta uppdrag är uppdelat i två delar, dels att utreda lovplikten för skyltar och ljusanordningar samt att definiera begreppen byggnadshöjd och våning. Hur reglerar man hur hög en byggnad ska vara? Och hur definieras dess volym? Över tid har tolkningar av dessa begrepp lett till orimliga konsekvenser ute i landet och begreppen tolkas olika ifrån kommun till kommun. Regeringsuppdraget ska därför leda till ett förslag på hur man ska tänka i framtiden, alltså leda till en enhetlig tillämpning i hela landet.

foto/ Lina Magnusson
”Hur hade antal våningar definierats på den
byggnaden?” Klara Falk och Kajsa Lind.

I arbetet med att komma fram till ett förslag på definitioner har rättsfall granskat samt att intervjuer skett med kommuner och branschen – om hur de ser på de olika begreppen. Igår skedde ett referensgruppsmöte med olika kommuner där förslaget diskuterades.  ”Vi fick positiv respons på att vi tagit hänsyn till deras synpunkter, och det kändes som att vi är på rätt väg berättar Klara Falk. ”

Illustration/Boverket
Illustrationer hjälper till att definiera de olika
begreppen.(Klicka på bilden för att se den i
större format)

Regeringsuppdraget ska levereras till regeringen den 31 januari, det är sedan upp till regeringen att klubba igenom förslaget. Oavsett vilket, kommer Boverket att jobba vidare med vägledning i frågan.

 

4

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *