Aktuellt

Drygt 40 personer förenade av expertis och intresse för hälsosam inomhusmiljö.

Swesiaq på besök

Det ligger i luften!

Radon, buller, legionella, fukt och mögel, dålig lukt… Inget som är önskvärt i inomhusluften men av speciellt intresse för medlemmarna i Swesiaq, en ideell förening som arbetar för hälsosam innemiljö. Boverket var den 23 oktober värd för drygt 40 Swesiaqmedlemmar som kom till Karlskrona och ytterligare 35 som följde seminariet via webben.

Temat var Hälsa, hygien och miljö och Boverkets byggregler (BBR) kap. 6. Jurist Björn Fredljung inledde med en översikt om föreskrifter i BBR och koppling till Plan- och bygglagen, PBL. Boverkets expertgrupp på tekniska egenskaper presenterade därefter en samlad bild av syfte och mål med BBR:s föreskrifter under rubrikerna legionella/vattenkvalitet, buller och radon, fukt samt luftkvalitet. Nikolaj Tolstoy beskrev BETSI-undersökningen som ledde fram till den bitvis nedslående och förskräckande rapporten ”Så mår våra hus”. Sarka Langer, adjungerad professor vid Chalmers och anställd på IVL Svenska Miljöinstitutet AB, berättade därefter om sin forskning och analyser av BETSI-undersökningens data. En slutsats Langer drar är att 80% av de undersökta husen inte uppfyller kraven på inomhusluft i svenska bostäder.

Michael Rössner från Socialstyrelsen lyfte fram miljöbalkens aspekt på inomhusmiljö där utgångspunkten är att förhindra ohälsa för människor, utifrån försiktighetsprincipen och med individuell bedömning i varje enskilt fall. Vi fick också höra om det prioriterade arbetet för att förbättra inomhusmiljön i skolorna som socialstyrelsen driver i ett nationellt tillsynsprojekt.

Dagen avslutades av Anders Lundin, ordförande i Swesiaq, tillika yrkeshygieniker på Stockholms läns landsting, som sammanfattade utmaningarna för alla de olika experter och grupper som gemensamt verkar och ansvarar för inomhusmiljön – i privata företag eller på statliga och kommunala myndigheter. Swesiaq har arbetat fram metoder för skadeundersökning av byggnader och för läkarundersökningar, så att rätt diagnos ställs både för byggnader och för människor.

Vi människor tillbringar den mesta tiden av vårt liv inne i byggnader och den luft som vi andas in där avgör ofta hur friska vi är. Därför är det viktigt att utveckla och sprida kunskapen om inomhusmiljön, vilket Swesiaq har som uppgift.

/Viveka Zetterberg

Olle Åberg, teknisk expert på Boverket föreläste om fukt och funktionskrav i BBR samtidigt som Anders Lundin, ordf. i SWESIAQ och Boverkets Nikolaj Tolstoy skötte spakarna för webbsändningen.
Olle Åberg, teknisk expert på Boverket föreläste om fukt och funktionskrav i BBR samtidigt som Anders Lundin, ordf. i SWESIAQ och Boverkets Nikolaj Tolstoy skötte spakarna för webbsändningen.

5

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *