Aktuellt

Från ett nytt svenskt Kalifornien till en växande landsbygd

Boverkets och Tillväxtverkets konferens Tillväxt kräver planering i Stockholm den 5 november

Att ämnet ”tillväxt kräver planering” är hett råder det nu inga som helst tvivel om. En fullsatt konferens, fylld till bredden med drygt tvåhundra personer, bestående av GD:ar, statssekreterare, analytiker, forskare och praktiker med antingen fysisk planering eller näringslivsplanering som specialisering, talar sitt tidiga språk: Detta ämne är viktigt!

Professor Lars Westin gick till och med så långt som att säga att fysisk planering är ekonomi. Westin sa vidare att en av hemligheterna bakom att förstå samhällsekonomin ligger i att förstå sig på den urbana och regionala fysiska utvecklingen.

Meningarna om var ytterligare tillväxt bäst kan skapas råder det dock något delade meningar om. Medan Bo Wictorin men även Lars Westin, den senare skulle egentligen ha pratat om tillväxtmöjligheterna utanför storstäderna, pläderade för vikten av att göra storstadsregionerna ännu större för att konkurera på den globala marknaden (the sky egentligen being the limit för storstädernas ”gigantism” såväl populationsmässigt, ytmässigt som konsumtionsmässigt) redogjorde representanterna för Falun-Borlänge och Östra Göinge, om än i det lilla perspektivet, för hur man genom nära sammarbete mellan de boende, det lokala näringslivet, politiker och tjänstemän skapat påvisad tillväxt i allt från bysamhällen till mindre städer.

Stadssekreterare Marita Ljung underströk nödvändigheten av att förstärka sammarbetet mellan fysisk planering och näringslivsplanering mer. Stadssekreterare Ulf Perbo lyfte sin vana trogen bostadsbyggproblematiken i Stockholm och dess upprinnelse i kommunernas planmonopol. Han fick dock ett litet mothugg från någon i publiken som argumenterade att problemet med de höga bostadsproduktionspriserna nog har mer att göra med ”the big five”, och deras totala dominans av den svenska byggindustrin, än med det kommunala planmonopolet. Tanken om kommunsammanslagningar som möjlig åtgärd för att komma till bukt med konflikten mellan planmonopolet och bostadsbehovet i storstadsregionen lyftes aldrig. Däremot nämnde Perbo bostadsfinansieringsfrågan samt avsaknaden av bindande regionalt ramverk för bostadsbyggande.

Tillväxtverkets GD, Gunilla Nordlöf, och vår egen GD, Janna Valiks argumentation för nödvändigheten av ett ökat sammarbete över alla typer av barriärer för att möta de utmaningar den komplexa verkligheten faktiskt har (be it över yrkesblocken, kommungränser eller myndighetsgränser) tycker jag på ett bra sätt sammanfattar ett av de viktigaste budskapen under dagen.

Andra highlights värda att nämna är Moa Åhnbergs presentation om hur Region Skåne arbetat för att stärka tillväxten i regionen genom fysisk planering, Skistars Niclas Sjögren Bergs redogörelse för den fysiska planeringens betydelse för tillväxt i stora skidorter och kommunalrådet i Östra Göringe, Patric Åbergs redogörelse för hur byar och bussinfrastruktur i kombination med god fysisk planering kan vara ett mycket effektivt redskap för att skapa tillväxt på landsbygden. Ett annat tydligt budskap från Patric var betydelsen av att invånare och politiker tror på sig själva och på sin ort för att en positiv utveckling enklare ska kunna nås. Sist men inte minst bör även Lars Westins slagfärdiga, rika och underhållande uttrycksvokabulär nämnas. Två exempel från denna är ”Där har vi ett möjligt framtida Svenska Kalifornien” och ”Stockholm har ju fin arkipelag. I framtiden kanske man kan ha en stuga där och bo i någon av metropolerna till öster eller väster om denna. Eventuellt skulle Skistar även kunna köpa upp Stockholmsregionen och göra ett rekreationsområde av det”.

Om ni är intresserade av att ta del av det som sades under denna färgrika, smått chockerande och inspirerande konferens så är det bara att surfa in på Boverkets hemsida om någon vecka eller två. Då kommer nämligen hela eller i vart fall delar av materialet vara tillgängligt i videoformat.

Per Stenholm

5

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *