Internationellt

Japanskt besök på Boverket

Torsdagen den 21 november besökte en japansk delegation Boverket för att få djupare insikt om svensk fysisk planering och för att utbyta tankar och idéer på temat. Delegationen bestod av representanter från det japanska Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Universitetet i Tokyo, Research Institute for Urban & Environmental Development och den japanska ambassaden i Stockholm.

Under dagen berättade Olov Schultz om EU:s inverkan på planeringen i Europa och Sverige och om europeiska och nordiska samarbeten. Jon Resmark och Per Stenholm redogjorde för den fysiska planeringen och de regler som styr denna på nationell, regional och lokal nivå samt om Vision för Sverige 2025. Sist men inte minst bidrog Mathias Roos, från Region Blekinge, till att få igång en intressant dialog om regional planering i Sverige vs. Japan genom sin presentation om hur Region Blekinge arbetar med att utveckla Blekinge.

Den japanska delegationen var väl påläst om Sverige och om våra regelsystem och hade innan sitt besök till Boverket redan besökt bland annat Tillväxtverket, Stockholms stad och SKL under sin tredagarsresa genom landet. De visade bland annat ett väldigt intresse för det svenska landstinget och berättade att planeringen på regional nivå i Japan inte är uppdelad på tre organ som här i Sverige (landsting, länsstyrelse och regionförbund). I Japan har man i stället ett regionalt organ som sköter alla de frågor som de tre regionala myndigheterna arbetar med hos oss.

Vidare fick vi intressant information om Japans syn på framtiden och de megatrender de tror kommer att ha stor inverkan på utvecklingen i Japan under ett längre tidsperspektiv. I Japan så tror man på en fortsatt globalisering, en fortsatt IT-utveckling, en minskande befolkning i landet samt en ökat diversitet i åsikterna bland befolkningen om åt vilket riktning man vill att Japan ska utvecklas. I Boverkets Vision för Sverige 2025 lyfter vi likt japanarna också en ökande globalisering och en ökande digitalisering som megatrender, däremot lyfter vi inte en minskande befolkning eller ett mer diversifierat tänkande om framtidsmålen bland befolkningen bland våra megatrender som berör Sverige. Vi lyfter i stället urbanisering och klimatförändringar som våra megatrender. Likheterna och olikheterna mellan vår syn på vilka fyra megatrender vi tror kommer påverka vår framtid mest är intressanta och skulle förmodligen kunna utgöra underlag för en hel dags diskussion på temat om man så önskade.

Slutligen berättade våra gäster om nya regleringar i Japan vad gäller säkerhetsavstånd från vattenlinjen för vissa verksamheter, om den japanska problematiken kring en minskande befolkning och om den pågående stora utflyttningen från förorterna till innerstäderna och konsekvenserna av denna utveckling.

Det japanska besöket upplevdes som både lyckat och lärorikt såväl för våra japanska vänner som för Boverket. Representanten från den japanska ambassaden underströk med glädje, innan våra vägar skiljdes åt, att han med all sannolikhet skulle komma med fler japanska statliga delegationen och besöka oss i Karlskrona i framtiden. Vi ser fram emot ett vidare samarbete och fler kunskapsutbyten länderna emellan.

Per Stenholm

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *