foto/Lina Magnusson

SAMHÄLLSPLANERING

Rättsfallsbevakning

Hur långt ifrån bostadshuset får en friggebod egentligen stå? Detta finns inte beskrivet i plan- och bygglagen, däremot kan man i tidigare rättsfall få vägledning. Ovanstående rättfall avgjordes i Mark- och Miljödomstolen tidigare i år, Boverkets referat och kommentar på detta återfinns på PBL Kunskapsbanken. I …Läs mer »
Publik på seminariet 29 nov.

AKTUELLT

Bygg för unga – ett seminarium i tiden

En kollega till mig berättade om en konferens  som arrangerades i somras av UN Habitat, Future of places, där mötesdeltagarna under slutet av första dagen gjorde uppror mot den amerikanska dominansen på scenen och efterlyste en ödmjukare inställning därför att …Läs mer »