TILLGÄNGLIGHET

Lansering av stöd och handbok!

Idag är en bra dag. Vi lanserar ett helt paket som kommunerna kan sätta tänderna i. Jag och min kollega Hanna Faming har arbetat sedan i augusti med att utforma en handbok till kommunerna. Den är ett förslag på hur …Läs mer »
Jämställda offentliga miljöer

SAMHÄLLSPLANERING

Jämställda offentliga miljöer

Varje dag möts vi av den offentliga miljön. Den offentliga miljön finns alltid i vår närhet, i våra vardagsliv. Vissa platser kanske vi bara passerar, på väg någon annanstans. Vid andra platser stannar vi till, träffar någon och umgås en stund. …Läs mer »
Strategin för funktionshinderspolitiken

TILLGÄNGLIGHET

Strategin för funktionshinderspolitiken

Det här inlägget handlar om vilka riktlinjer som styr myndighetens arbete med fysisk tillgänglighet men framför allt – hur ser vårt arbete ut rent konkret?   Grunden för Boverkets arbete med fysisk tillgänglighet ligger i regeringens ”Strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken åren …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Så arbetar Boverket med fysisk tillgänglighet

Så här i början av bloggandet kan det vara på sin plats att berätta lite om hur Boverket arbetar med funktionshindersfrågor.[1] Sedan 2002 bär Boverket ett samlat ansvar, så kallat sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde (se förordning …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Hej!

Detta är det allra första blogginlägget på denna nya blogg, så jag tänkte att det var bäst att börja med en enkel hälsningsfras. Den här bloggen ska handla om funktionshindersfrågor. Den ska handla om fysisk tillgänglighet och om användbarhet. Men …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Betraktelser från Transportforum 2014

De viktiga transporterna. Ibland kan man som samhällsplanerare känna sig liten i förhållande till infrastruktur- och transportbranschen.  Vi på Boverket som dagligen jobbar med att skapa förutsättningar för goda livsmiljöer och hållbara samhällen, de livsrum och miljöer där vi människor …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Åren går fort…

Nu har vi tagit klivet in i 2014, åren går onekligen fort. Om 11 år är vi där, år 2025. Boverket fick i uppdrag av regeringen att redovisa en vision för 2025, vilken redovisades i november 2012 (ni ser, det har …Läs mer »