Samhällsplanering

Åren går fort…

Nu har vi tagit klivet in i 2014, åren går onekligen fort. Om 11 år är vi där, år 2025. Boverket fick i uppdrag av regeringen att redovisa en vision för 2025, vilken redovisades i november 2012 (ni ser, det har redan gått 1 år sedan dess!)
Vision 2025 visar var Sverige bör vara år 2025 för att nå målen för ett hållbart samhälle till år 2050. Utgångspunkten är de hundra nationella mål som rör fysisk samhällsplanering.

Visionen 2025  i korthet: ”Sverige år 2025 finns vardagslivet nära bostaden och vi går, cyklar och rör oss mer i den alltmer funktionsblandade staden. De flesta av oss bor i storstadsregionerna, vilka växer i orter längs kollektivtrafikstråk. De regionala högskoleorterna växer och våra dagliga resor underlättas av snabba förbindelser i och mellan regionerna. Vi bygger endast miljöanpassade byggnader och privata företag står för en större andel ny infrastruktur i områden med goda råvarutillgångar.”

I förrgår lanserades en kortfilm på samma tema, hoppas du har tid att titta på den?!
http://www.youtube.com/watch?v=qvRlbmVvbRk&feature=share&list=UUo54HFsvwLNh6ute5n3bpbQ

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *