Samhällsplanering

Betraktelser från Transportforum 2014

De viktiga transporterna. Ibland kan man som samhällsplanerare känna sig liten i förhållande till infrastruktur- och transportbranschen.  Vi på Boverket som dagligen jobbar med att skapa förutsättningar för goda livsmiljöer och hållbara samhällen, de livsrum och miljöer där vi människor har våra hem.  Vi är endast ett hundratal med en relativt blygsam budget i jämförelse med vår syskonmyndighet Trafikverket med tusentals anställda och hundratals miljarder i omsättning. Transportinfrastrukturen som i praktiken bara ska möjligöra förflytning av gods och människor, bort och till.

Men ändå, på årets Transportforum fick jag känslan av att det var den goda samhällsplaneringen, stadsbyggandet och de goda livsmiljöerna, liksom hänsynen till klimatet och människan som tog utrymme! Kanske berodde det på en stark inledning av konferensen där Boverket och Naturvårdsverket gemensamt med Trafikverket och VTI fick sätta dagordningen. Kanske berodde det lite på en allt mer omtalad animerad film om framtidens samhällen, som manade till handling och förändring? Här kan du titta på filmen.

Hursomhelst, de viktiga transporterna. De är trots allt de som utgör ryggraden eller blodomloppet i samhällsstrukturen. Därför är det också avgörande att vi planerar transportinfrastrukturen med utgångspunkt från samhällets hjärna och hjärta, med utgångspunkt från människan och hennes livsmiljö. Gör vi inte det kommer vi aldrig få till en bra samhällskropp.

Jon Resmark, projektledare för arbetet med Sverige 2025

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *