Samhällsplanering

Översiktsplanen verksamhetsplanen för samhällsförändringar

Planering är politik! Därför måste översiktsplanen vara förankrad i hjärtat hos kommunens politiker. Översiktsplanen ska fånga politikens mål och visioner och ge dem ett geografiskt avtryck. Den kan då bli ett kraftfullt verktyg för samhällsförändring.

Boverket har idag haft ett första möte med referensgruppen för översiktsplanering som ska följa oss genom de kommande åren och vara vårt bollplank. Referensgruppen som är en undergrupp i Boverkets PBL-nätverk kommer bli en viktig del i utvecklingsarbetet med vägledningar för regional- och översiktlig planering. I referensgruppen finns personer från SKL, kommuner, regioner, länsstyrelser, konsult- samt forskarvärlden.

Torsdagens möte var fantastiskt inspirerande där alla deltagare var aktiva och bidrog med energi, klokskap och erfarenheter.

P1120268_liten

Det fanns en stor enighet i gruppen kring vilka utmaningar och viktiga frågor som finns på agendan. Utmaningarna som lyftes i diskussionen rörde sig från vikten av goda planeringsunderlag och prioriteringar från staten till hur man får ett brett deltagande och ”medskapande” i planprocessen på strategisk nivå. Nyttan av en kontinuerlig, ”rullande” översiktsplanering lyftes och med det hur aktualitetsförklaring och uppföljning skulle kunna ske på olika sätt.

Vi kan ibland bli fångna i en diskussion kring planeringsverktyg och lagstiftningens möjligheter och begränsningar. Översiktsplanen som produkt har i sig har inget egenvärde. Utan det är i processen och i gränssnittet där översiktsplanen blir ett led mellan vision och ett praktiskt genomförande, som planen får sin verkliga kraft och där översiktsplanens möjligheter kan utnyttjas fullt ut.

Patrik Faming och Jon Resmark

5

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *