Tillgänglighet

Så arbetar Boverket med fysisk tillgänglighet

Så här i början av bloggandet kan det vara på sin plats att berätta lite om hur Boverket arbetar med funktionshindersfrågor.[1]

Sedan 2002 bär Boverket ett samlat ansvar, så kallat sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde (se förordning 2012:546 och 7§).[2]

 

Detta innebär att myndigheten ska vara ett kunskapsstöd för kommuner, länsstyrelser och organisationer från exempelvis byggsektorn eller funktionshindersrörelsen. Det kan röra sig om arbetet med bland annat Enkelt avhjälpta hinder,[3] bostadsanpassningsbidraget [4] och tillämpningen av tillgänglighetsreglerna i Plan- och bygglagen (PBL) vid nybyggnation och ombyggnation.[5] Till stöd för sektorsansvaret finns propositionen ”Från patient till medborgare” som menar att konceptet Design för alla [6] bör genomsyra statens arbete inom arkitektur, formgivning och design. Syftet med konceptet är att ge alla människor samma möjligheter att delta i alla delar av samhället oavsett vilka förutsättningar en har.

 

Det är viktigt att samhället utformas på så vis att alla människor har möjlighet att delta i det. De hinder som en person med funktionsnedsättning möter i sin vardag kan vara något så enkelt som ett trappsteg, vilket är något som övriga med lätthet passerar. Oavsett om man rör sig i stadsmiljön, går på en konsert eller besöker en väns privatbostad kan det där trappsteget dyka upp överallt och hindra. Trappsteget är bara en typ av otaliga funktionshinder i vår byggda miljö. Men trappsteget är byggt, och kan därför byggas om.

Enklast är förstås att göra rätt från början, och det kan vara svårt. Det krävs rätt kunskap genom hela kedjan av händer som till slut når fram till den där tröskelns vara eller inte vara. Där möter Boverket både kommuner i sitt planerande och byggsektorn i sitt byggande.

 

Boverket är en kunskapsmyndighet. Det syns bland annat i vår roll att uttolka plan och bygglagen [7]. När tillgänglighet diskuteras ligger ofta tanken på den praktiska åtgärden nära till hands, men trots det handlar tillgänglighet om så mycket mer än bara fakturan från snickaren. Det syns bland annat i Boverkets omfattande webbavdelning ”Frågor och svar” [8].

 

Detta handlade lite grann om Boverkets samlade ansvar för att driva samhällsutvecklingen av fysisk tillgänglighet. Vi har många strängar att spela på och förhoppningsvis spelar vi dem så tydligt att dina viktigaste frågetecken  kan rätas ut.

Webbhandböckerna är särskilt viktiga instrument i detta och därför är det glädjande att myndigheten även får beröm för dem lite då och då.[9] [10]

Kolla gärna in dem!

 

/ Andreas


 

[1] http://www.boverket.se/Tillganglighet/

[2] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2012546-med-inst_sfs-2012-546/?bet=2012:546

[3] http://www.boverket.se/Bygga–forvalta/Bygga-andra-och-underhalla/Tillganglighet-/Enkelt-avhjalpta-hinder/

[4] http://www.boverket.se/Vagledningar/Bostadsanpassningsbidrag/

[5] http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Om-avsnitt-3-i-BBR/

[6] http://www.hi.se/hjalpmedel/design-for-alla/

[7] http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken/

[8] http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/

[9] http://generaldirektoren.se/2013/12/03/idebanken-och-innovation/

[10] http://generaldirektoren.se/2013/05/15/hjalp-att-gora-ratt/

4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *