Samhällsplanering

Jämställda offentliga miljöer

Jämställda offentliga miljöer

Varje dag möts vi av den offentliga miljön. Den offentliga miljön finns alltid i vår närhet, i våra vardagsliv. Vissa platser kanske vi bara passerar, på väg någon annanstans. Vid andra platser stannar vi till, träffar någon och umgås en stund. Vissa miljöer är utformade så att de känns inbjudande och välkomnande, andra platser upplevs slutna och otillgängliga. Hur vi upplever en miljö skiljer sig åt beroende på vem vi är, beroende på om vi är kvinna eller man, flicka eller pojke.

Varför upplever en del människor en känsla av öppenhet och trivsel i vissa miljöer, när andra på samma plats känner sig uteslutna och ovälkomna? Vad i den offentliga miljöns utformning är det som gör att den bjuder in till delaktighet och får oss att känna oss bekväma, så att vi vågar ta plats och umgås där? Hur ska vi utforma vår offentliga miljö så att alla, såväl kvinnor som män, såväl flickor som pojkar, känner sig delaktiga och välkomna?

Det här är viktiga frågor. Regeringen har därför beslutat om att införa ett stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Alla som har idéer och tankar om hur våra offentliga miljöer kan utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv kan söka stödet. Jämställdhet i offentliga miljöer är en komplex fråga och det är därför positivt med samverkan. Samverkan ger en bredare förståelse, ett större kunskapsutbyte och möjlighet till olika perspektiv. Boverket hoppas därför att flera aktörer går samman i större utvecklingsprojekt så att åtgärderna får större genomslagskraft.

Stödet – som ges till fysiska och strategiska- eller metodutvecklande åtgärder – går att söka från den 1 februari 2014. För att en ansökan ska kunna prövas i år behöver den ha kommit in till Boverket senast den 1 augusti. Mer information om stödet finns på webbplatsen http://www.boverket.se/Bidrag–Stod/Stod-till-utvecklingsprojekt/.

6

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *