Tillgänglighet

Lansering av stöd och handbok!

Idag är en bra dag.

Vi lanserar ett helt paket som kommunerna kan sätta tänderna i. Jag och min kollega Hanna Faming har arbetat sedan i augusti med att utforma en handbok till kommunerna. Den är ett förslag på hur en kommun kan gå till väga för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus.

 

När vi började arbetet med handboken visste vi inte att höstbudgeten skulle innehålla ett statligt stöd till kommunerna för just den här typen av inventering. Lyckosamt så det förslår! Handboken är nämligen inte ett regeringsuppdrag, utan ett egeninitierat projekt av Boverket. Vi utformade handboken inom ramen för vårt delmål 3 i den funktionshinderspolitiska strategin 2011-2016. Bättre tajming får man faktiskt leta efter med sökmotor och förstoringsglas…

 

Vi har utformat ett helt paket kring detta i samarbete med vår duktiga Informationsenhet här på Boverket. Vi har satt ihop en webbversion av innehållet i handboken och den relaterade informationen syns alltid i högerspalten på webbsidorna.

Handboken är en fördjupning på runt 50 sidor, och på den har vi baserat en kort broschyr som fokuserar på det praktiska. På broschyren har vi i sin tur baserat ett bildspel (powerpoint) som kommunen kan ladda ner och använda sig av på sina möten. Vi tänkte att det är bättre att vi gör EN presentation, på det viset besparar vi kommunerna mödan att skapa 290 presentationer… Bra va? Detta är helt säkert ett klockrent exempel på ”effektiv statsförvaltning” som vi ju alltid strävar efter.

 

Kommunen kan söka ekonomiskt stöd för inventering

Det statliga stödet kan sökas av kommunen för utförandet av inventeringen. Stödet gäller under 2014 och 2015 och kommunen kan söka upp till 500 000 kronor som ska användas till utförandet av inventeringen. Ansökan för 2014 görs hos Boverket senast den 13 maj. Medlen betalas ut i mån av tillgång, vi har totalt 5 miljoner under 2014 och 10 miljoner under 2015.

 

Jag ska berätta i all korthet om materialen:

 

Handboken

”Inventera tillgängligheten i flerbostadshus – en handbok” visar ett förslag på hur kommunen kan hantera hela den process som en inventering innebär. Den beskriver hur kommunen utifrån lokala förutsättningar kan förebereda inventeringsarbetet, utföra det i samarbete med externa parter, och följa upp både resultatet och samarbetet så att inventeringens syfte och mål uppnås. Handboken visar goda exempel på hur inventeringens resultat kan stärka planering, förmedling av bostäder och kostnadseffektiva åtgärder med hänsyn till användarperspektiven.

 

Broschyren

Broschyren ”Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!” är en kortare version av handboken och fokuserar på hur kommunen kan gå till väga i förberedandet, utförandet och uppföljandet av inventeringen.

 

Bildspelet

Kommunerna kan använda Boverkets bildspel vid mötestillfällen för att informera om möjligheterna med inventeringen och det statliga stödet. Bildspelet baserar sig på broschyren ”Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!”

Kommunen kan dessutom använda informationen i presentationen för att vidareutveckla det med egna bilder. Det kan säkert hända att kommunen vill fokusera särskilt på någon punkt och fördjupa presentationen. Vårt syfte med bildspelet är att underlätta för kommunen att sprida kunskap om stödet och handboken, både inom den egna kommunorganisationen och för att intressera externa aktörer för inventeringen.

 

 

Idag är en bra dag, som sagt. Förhoppningsvis tar många kommuner tillfället i akt och söker stödet och genomför inventeringen!

Med en bättre kunskap om hur det står till där ute i verkligheten kan man fatta bättre, och självklart mer socialt hållbara, beslut.

 

För det är som Handisam brukar säga:

Det som är nödvändigt för ett fåtal,

underlättar för många

och är bra för alla!

 

/ Andreas

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *