Samhällsplanering

foto: Franz Feldmanis

Ny vägledning för Kulturvärden

Hur ska jag som kommunal bygglovshandläggare eller planhandläggare förhålla mig till kulturvärden i den bebyggda miljön? Detta ska Tema Kulturvärden svara på. Temat ersätter ”Kulturmiljön i planeringen, Boverkets allmänna råd 1992:1” (också kallad Q-boken).

Vägledningen Tema Kulturvärden finns nu tillgänglig på PBL Kunskapsbanken och omfattar hanteringen av kulturvärden inom såväl plan- och bygglagen som närliggande lagstiftning; det vill säga allt från riksintressen och översiktsplanering till bygglov och kontrollplan . Vägledningen, som arbetats fram i samarbete mellan Boverket och Riksantikvarieämbetet, ska tydliggöra vilka styrmedel det finns för att tillvarata kulturvärden i den fysiska miljön och vilka krav plan- och bygglagen ställer på hanteringen av kulturvärden.

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *