Tillgänglighet

RTAF – Trafikverkets samråd den 11/2

Tisdagen den 11 februari var det dags för Boverket att delta i RTAF, eller Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning.

Ödets ironi eller bara helt vanlig planering gjorde att jag hamnade på mötet i Stockholm precis dagen innan jag själv skulle vara ordförande för Boverkets motsvarande samråd med funktionshindersrörelsen (ett helt annat möte som får ett helt eget inlägg).

 

Det är Trafikverket som sammankallar RTAF, men det är en lång rad myndigheter, företag och intresseorganisationer som deltar i rådet under rådande treårsperiod. Se listan längst ner i blogginlägget.

 

På dagordningens talarlista syntes Trafikverkets Lisa Salmi, Niklas Henriksson, Kenneth Fridolin och mötets ordförande Per Wenner, från Jernhusen deltog Thomas Brock, från Trafikanalys Tom Pedersen, från Transportstyrelsen deltog Anneli Sjölund och från SKL deltog Sara Rhudin.

Mötet var det första i raden för min del och det var mycket intressant att lyssna in både programpunkter och de diskussioner som hörde till.

 

Nyheterna från Trafikverket var att trafikledningen revideras; att pengarna inte räckt till i bilstödet för anpassade bilar; att regeringen vill höja gränsen för tunga transporter till 75 ton innan valet, där ökningen till 75 ton ställer nya stora fysiska krav på broar och det finmaskiga vägnätet vilket gör frågan mer komplicerad än den synes vara. En annan nyhet var ambitionen att göra en översyn av landets lastbilsparkeringar i syfte att se över förutsättningarna för åkerier och övriga att följa lagar och regler om arbetstid och liknande. Nya förordningar för buss och färjetrafik börjar även gälla under 2014.

 

Arbetet med ledsagning går framåt och SL och Botniatåg har bland annat anslutit cirka 200 nya stationer till ledsagningsportalen. Vi såg att antalet ledsagningar ökar i takt med generellt antal passagerare. Vi diskuterade även hur det kommer sig att det finns olika perronghöjder på tågstationer. Där finns möjligheter att styra avgångar till de perronger som har lämpligast höjdnivå för de tåg som ankommer/avgår från stationen.

 

Tom Pedersen från Trafikanalys berättade om en ny spännande metod de arbetat fram, där teståkningar i kollektivtrafiken undersöker användbarheten i hela kedjan från information till upplevelser under resan och vid till exempel bytespunkter. De specifika variablerna som undersöks fastställdes redan våren 2013, men snart (under 2014 eller 2015) ska tillräcklig tid ha gått för att kunna göra de första utläsningarna av resultaten. I korthet handlar det om en indexmodell med åtta olika variabler på olika färdslag, där urvalet är olika rutter och städer och användarperspektivet är i fokus.

 

Övriga frågor bjöd på olika diskussioner om bland annat snöröjning av perronger, där taktila stråk lätt blir översnöade delar av året. SRF upplevde det som att personer med nedsatt syn blir ”satta i karantän från oktober till april”. En lösning är förstås att man sopar perrongerna allt eftersom snön faller, men samtidigt är det svårt att avgöra exakt vilka krav som bör eller kan ställas på entreprenören som sköter snöröjningen.

SKL tipsade om sin handbok ”Vitt på svart” som handlar om vinterväghållning.

 

SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) ställde en fråga om förarprov, där det visar sig att staten bidrar med teckentolk vid det teoretiska provet men alltså inte vid det praktiska. SDR menade att det kan vara lämpligt att förstå fullt ut hur uppkörningen ska genomföras och hur den sedan fungerat i den feedback man får efteråt.

 

Rådet tipsades om den internationella konferensen UD2014 om universell utformning som hålls i Lund den 16-18 juni.

 

Lista på deltagande organisationer i RTAF:

 • Boverket
 • Bussbranschens Riksförbund
 • Jernhusen
 • Resenärsforum
 • Samtrafiken
 • Svensk Kollektivtrafik
 • Svenska Taxiförbundet
 • Sveriges Kommuner och landsting
 • Tågoperatörerna
 • Transportstyrelsen
 • DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • Sveriges Dövas Riksförbund/SDR
 • Synskadades Riksförbund/SRF
 • Handikappförbunden HSO utser fem ledamöter

 

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *