Samhällsplanering

foto: IBL bildbyrå

Uppföljning

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal detaljplaner, översiktplaner och bygglov. För att ge en samlad bild över hur plan- och bygglagens regler om planering och byggande tillämpas sammanställer Boverket varje år statistik om utvecklingen det gångna året. Uppgifterna samlas in genom en årlig enkät, plan- och byggenkäten, som besvaras av alla länsstyrelser. Enkäten behandlar både länsstyrelsernas och kommunernas arbete med plan- och bygglagen. Årets (2013) enkätsvar sammanställs och kommenteras just nu av medarbetare runt om på Boverket och ska rapporteras till Socialdepartementet i mitten på april, strax därefter publiceras de på PBL Kunskapsbanken. Där kan du som är nyfiken redan nu gå in och läsa texter, titta på kartor och diagram om uppföljningen ifrån 2012 (med jämförande statistik ifrån 2009, 2010 och 2011). Hur många antagna detaljplaner hade tex din kommun? Och hur många bygglov överklagades?

 

 

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *