Tillgänglighet

Om översiktsplanering på Boverkets samrådsmöte

 

Under årets första samrådsmöte kring funktionshinderspolitiken, så lyftes bland annat frågan om tillgänglighetsperspektivet inom den kommunala översiktsplaneringen. Frågan är i sig inget nytt inlägg utan har varit aktuell tidigare.

 

Boverket kan konstatera att begreppet tillgänglighet sällan eller nästan aldrig har någon självklar plats i den övergripande samhällsplaneringen. Om begreppet tillgänglighet mot förmodan tas upp i samband med översiktsplanering, är det istället med fokus på bilars tillgänglighet och inte människors tillgänglighet.

 

Samrådet menar att det ändå finns goda exempel på hur kommuner arbetar, men att dialogen sedan inte märks av i den översiktliga planeringen.

 

Till nästa samrådsmöte kommer Boverket att titta närmare på om det går att få större genomslagskraft för tillgänglighet i den övergripande kommunala samhällsplaneringen via länsstyrelsernas roll, i samband med framtagandet av översiktsplaner.

 

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *