INTERNATIONELLT

Det är engagerade personer som gör skillnad!

Hemligheten med framgång är, att man ska omge sig med rätt personer! Detta urgamla recept är lika sant som svårt att koka efter. Ty för att hitta de rätta personerna krävs nämligen inte bara talang och skicklighet, utan också tur …Läs mer »

AKTUELLT

Vad är en kulturhistoriskt värdefull byggnad?

Frågan har plötsligt blivit högaktuell genom två av regeringens PBL-propositioner. Förslaget till utökad bygglovsbefrielse gäller nämligen inte för sådana kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller bebyggelseområden som avses i 8 kap 13 § PBL. Likaså gäller förslaget att detaljplanebestämmelser som styr byggnaders …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Utbildning PBL

I höstas fick jag möjligheten att vara med och jobba med att kartlägga behovet av en kompetenssatsning inom plan- och bygglagen. Kompetenssatsningarna kommer att vara avsedda för tjänstemän inom kommun eller stat som jobbat ca 0-2 år och medel är avsatta för år  2014-2016. Höstens kartläggning …Läs mer »

AKTUELLT

Nätverket för mindre bostäder möttes i Stockholm

Den 26 mars var jag på möte med nätverket för mindre bostäder. Vi hade en jättebra dag med två studiebesök som SSSB arrangerade. SSSB står för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, deras Vd Chris Österlund med personal guidade oss på dels Lappkärrsbergets …Läs mer »

INTERNATIONELLT

Nu packar jag väskan för WUF 7!

Nu packar jag resväskan och den första frågan jag ställer mig är om jag får plats med allt jag ska ta med mig? Jag har till exempel med mig; pepparkakor, tumstockar, adaptrar, affischer i A1 storlek (stora!), pennor, block och sen …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Normkritikens betydelse

  Vad är det vi tar för givet? Och när jag säger ”vi”, vilka avser jag egentligen då? Vilka är ”vi”?   Det är detta som är normkritik. Att medvetandegöra oss om det rådande perspektivet, om den norm som talar …Läs mer »

INTERNATIONELLT

Svenska trähus på väg till Colombia!

En container har redan lämnat Göteborg och anlöpt Cartagena vid Karibiska sjön. På slingrande bergsvägar letar sig innehållet vidare till Medellín, 1 500 meter över havet. Där, i den eviga vårens stad, kommer 20 000 besökare att få chansen att …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Årsrapport – Så har Boverket arbetat under 2013

Jaha, då har Boverket skickat årsrapporten (2014:12) för vårt arbete med funktionshindersfrågor till Socialdepartementet och Handisam. Nu kan du ladda ner den från webbutiken! Årsrapporten beskriver arbetet vi utfört i samråd och fem delmål inom ramen för strategin för funktionshinderspolitiken …Läs mer »

INTERNATIONELLT

I mål!

Sen 2010 har Boverket, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet och Arkitektur- och designcentrum tillsammans arbetat med regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”. Nyligen lämnades slutrapporteringen av uppdraget till Kulturdepartementet. Utgångspunkt för arbetet är att det finns ett behov av att stärka …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Vårträffarna och ”Oscar” som landat i Sveriges framsida

Under våren ska Boverket genomföra träffar för att lyfta fram möjligheterna som det statliga stödet för inventering av flerbostadshus innebär. Vi ska vid fyra tillfällen samla kommuner, fastighetsägare, funktionshindersrörelsen med flera. Förhoppningen är att folk även får tillfälle att diskutera …Läs mer »