Internationellt

I mål!

Sen 2010 har Boverket, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet och Arkitektur- och designcentrum tillsammans arbetat med regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”. Nyligen lämnades slutrapporteringen av uppdraget till Kulturdepartementet. Utgångspunkt för arbetet är att det finns ett behov av att stärka och utveckla helhetssynen på gestaltning i planering och byggande. Tretton projekt har genomförts på lika många platser runt om i landet. Här har exempelvis frågor lyfts om vem som har gestaltande kompetens, samverkans för- och nackdelar samt om Plan- och bygglagen behöver stärkas vad gäller gestaltningsfrågor.

De offentliga rummen tillhör oss alla. Både vårt gemensamma bruk och rådande tidsanda omskapar kontinuerligt miljöernas sociala funktioner, vilket även påverkar den fysiska formen. Arbetet med de offentliga rummen pågår ständigt med andra ord. Och det vill även vi göra! Närmast på agendan står att tillsammans arbeta med mer jämställda offentliga miljöer, mer om detta senare. I väntan kan du läsa om bland annat de tretton genomförda projekten http://www.boverket.se/Planera/Stadsutveckling-och-arkitektur/Myndighetssamverkan/

Foto: Jean Baptiste Berganger

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *