Samhällsplanering

Utbildning PBL

I höstas fick jag möjligheten att vara med och jobba med att kartlägga behovet av en kompetenssatsning inom plan- och bygglagen. Kompetenssatsningarna kommer att vara avsedda för tjänstemän inom kommun eller stat som jobbat ca 0-2 år och medel är avsatta för år  2014-2016. Höstens kartläggning innehöll bland annat två workshops med deltagare som jobbar med plan- och/eller byggfrågor, som tex planhandläggare, byggnadsinspektör eller jurist. Som ny handläggare inom PBL-området ansåg man sig vilja ha mer kunskaper i tex Lagsystemet och hierarki, sambanden med annan lagstiftning (tex Miljöbalken eller fastighetsbildningslagen), roller och ansvar inom PBL-processen, alltså få en bättre översikt över sambanden  i kedjan översiktsplanering, detaljplanering lov och byggande. Men även hur man kan skriva beslut, kallelser och bra tips för att leda samråd. Det samlade resultatet av höstens kartläggning kan du läsa om i rapporten ”Uppdrag att förbereda kompetenssatsningar i Plan- och bygglagen”.

Illustration Karin Grönberg

Önskvärda ämnen att lära sig mer om
(Klicka på bilden för att se den i större format)

 

Under höstens workshops diskuterades, förutom vilka kunskapsluckor inom PBL en nyanställd har, även hur en kompetenssatsning bör gå till. Vilka typer av utbildningsformer som är effektiva att använda. Vi fick olika typer av förslag, men sammantaget förespråkades en blandning av e-learning  och fysiska träffar. Undrar du hur en webutbildning kan gå till? Jo kanske något i stil med de webutbildningar som tagits fram av fd KRUS (Kompetensrådet för utveckling i staten). De handlade bland annat om ”Att jobba i staten” eller ”Bemötande” och utbildningarna finns numera att tillgå på Uppsala universitet, och har du en stund över, ta gärna en titt (eller gå någon av utbildningarna!).

 

Boverket har numera fått själva regeringsuppdraget att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av nya plan- och bygglagen. Första steget i detta arbete är att inrätta ett kansli för genomförandet av kompetensinsatserna, och vi ska senast den 31 maj redovisa detta till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Förutom ett förslag till kansliets organisation ska vi även redovisa ett program för kompetensinsatserna, en plan för kompetensinsatsernas genomförande samt ett förslag till budget. När själva kompetenssatsningen kör igång vet vi alltså inte i dagsläget, men ATT det kör igång – det vet vi!

 

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *