TILLGÄNGLIGHET

Handisams sista samling

  Den 23 april var det dags för Handisams sista stormöte för de strategiska myndigheterna. Från den 1 maj bildar Handisam och Hjälpmedelsinstitutet den nya Myndigheten för delaktighet, MFD. De hamnar i Hjälpmedelsinstitutets lokaler i Sundbyberg och för Handisams del …Läs mer »
Bostadsbyggandet kan öka betydligt i Stormalmö

BOENDE

Bostadsbyggandet kan öka betydligt i Stormalmö

Bostadsmarknaden har utvecklats betydligt svagare i Stormalmö än i de två andra storstadsområdena de senaste sex åren. Bostadspriserna har fallit, bostadsrättsbyggandet har avtagit och småhusbyggandet har stabiliserats på en låg nivå. Flera indikatorer finns nu på att bostadsmarknaden kan vara på …Läs mer »
Stark bostadsmarknad i Storstockholm

BOENDE

Stark bostadsmarknad i Storstockholm

Bostadsmarknaden i Storstockholm tog fart under 2013. Bostadspriserna har ökat snabbt det senaste året. Priserna på bostadsrätter har under en lång period stigit betydligt snabbare än priserna på småhus. Efterfrågan på nya bostäder förefaller ha ökat betydligt mot slutet av …Läs mer »
Ökat byggande i Storgöteborg

BOENDE

Ökat byggande i Storgöteborg

Antalet påbörjade bostäder i Storgöteborg ökade avsevärt under slutet av 2013. Samtidigt upplever många byggherrar en osäkerhet kring köpkraften i delar av regionen och väljer därför att avvakta byggandet i många kommuner enligt en rapport från Länsstyrelsen i Västra Götaland. …Läs mer »

INTERNATIONELLT

Malmö i Medellín

Medellin är Colombias näst största stad. En stad som de flesta i Sverige inte vet så mycket mer om än att Escobar var den ledande knarkkungen som verkade härifrån. Tack vare World Urban Forum (http://wuf7.unhabitat.org) finns det nu fler sakar …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Hur har det gått med tillämpningen av PBL?

Igår presenterades på PBL kunskapsbanken 2013 års statistik om hur tillämpningen av plan- och bygglagen fungerar ute i landet (siffrorna baseras på inlämnade uppgifter ifrån landets Länsstyrelser genom den så kallade Plan- och byggenkäten). Vi kallar sidorna för Uppföljning och …Läs mer »

INTERNATIONELLT

Svensk närvaro noteras i pressen

Fredag morgon, sista dagen för world urban forum i medellin, sitter jag vid frukostbordet på hotellet och bläddrar genom colombianska lokala och nationella tidningar och gläder mig att se Sverige närvarande i pressen. I El Colombiano står idag Marie Andersson …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Inspirationsträff – Del 2

Den 9-10 april besökte Boverket Östersund och Västerås med inspirationsträffar för att få fler kommuner att inventera tillgängligheten i flerbostadshus.   Du kan läsa mer om arbetet inför träffarna i ett tidigare blogginlägg här, och läsa mer om allt vi berättar …Läs mer »

INTERNATIONELLT

Uppskattad monter

Våra kunskaper är efterfrågade i världen, både när det gäller byggregler och träbyggande. Hans-Olof Karlsson Hjort på Boverket delger här sina kunskaper inom området. Vikten av service och ett gott bemötande i Sveriges monter går inte nog att betona. Mona Johansson …Läs mer »