Samhällsplanering

Hur har det gått med tillämpningen av PBL?

Igår presenterades på PBL kunskapsbanken 2013 års statistik om hur tillämpningen av plan- och bygglagen fungerar ute i landet (siffrorna baseras på inlämnade uppgifter ifrån landets Länsstyrelser genom den så kallade Plan- och byggenkäten). Vi kallar sidorna för Uppföljning och de har tidigare redovisats i rapportform. Här kan du tex ta del av hur många detaljplaner som har antagits i din kommun och inom detaljplanering kan skönjas ett trendbrott. Antalet antagna detaljplaner har under flera år minskat men under de senaste två åren har trenden brutits och antalet börjar långsamt öka igen. Läs även om översiktplanernas aktualitetsprövning samt antalet överklaganden av lovärenden.

Antal antagna DP
Bilden visar antalet antagna detaljplaner sedan 2005.

 

Boverket presenterar även ett antal spaningar på sidorna om Uppföljning, frågor som Boverket anses som viktiga att fokusera och belysa. Som exempel kan nämnas att huvudmannaskap innebär svårigheter samt att det råder fortsatta problem med handläggningen av sanktionsavgifter.

 

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *