Boende

Bostadsbyggandet kan öka betydligt i Stormalmö

Bostadsmarknaden har utvecklats betydligt svagare i Stormalmö än i de två andra storstadsområdena de senaste sex åren. Bostadspriserna har fallit, bostadsrättsbyggandet har avtagit och småhusbyggandet har stabiliserats på en låg nivå. Flera indikatorer finns nu på att bostadsmarknaden kan vara på väg att stärkas. Kommunernas bedömningar i Boverkets bostadsmarknadsenkät tyder på att antalet påbörjade bostäder kan öka betydligt nästa år. Det underbyggs även av att antalet bostäder i bygglov ökade kraftigt under 2013 och att konjunkturen i Öresundsregionen är på väg att stärkas.

Det konjunkturkänsliga bostadsrättsbyggandet har minskat betydligt i Stormalmö sedan första kvartalet 2011, men mot slutet av 2013 ökade byggandet av bostadsrätter återigen. Att döma av kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät så kommer byggandet av bostadsrätter att fortsätta öka i regionen. Även byggandet av hyresrätter och småhus kommer att ta fart enligt kommunerna. Att antalet bostäder i bygglov ökade kraftigt redan i fjol stärker ett sådant scenario.

I Malmö stad är planberedskapen god och med ett antal större utbyggnadsområden förväntas bostadsbyggandet vara stabilt framöver. Dagens bostadsbyggande är dock inte tillräckligt för att svara mot befolkningsökningen enligt Malmö stads årliga uppföljning av bostadsförsörjningen. En förbättrad konjunktur och en starkare bostadsmarknad i Köpenhamnsregionen kan bli en betydelsefull draghjälp. I Lund, där utvecklingen av den sameuropeiska forskningsanläggningen ESS pågår, förväntas bostadsbyggandet öka.

Till Malmös särskilda utmaningar hör att det finns många personer med svag betalningsförmåga och förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande är därför inte de samma som i exempelvis Stockholmsområdet.

Boverkets indikatorer är en tidskrift som kommer ut regelbundet och analyserar utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om utvecklingen regionalt och i riket samt ladda ner indikatorerna.

2

Kommentarer

  1. Pingback: Ingen kan bo i planerade bostäder | Bostadsbubbel

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *