Boende

Ökat byggande i Storgöteborg

Antalet påbörjade bostäder i Storgöteborg ökade avsevärt under slutet av 2013. Samtidigt upplever många byggherrar en osäkerhet kring köpkraften i delar av regionen och väljer därför att avvakta byggandet i många kommuner enligt en rapport från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Trots detta påbörjades under 2013 omkring 4 000 bostäder i Storgöteborg, en byggtakt som väntas bestå under 2014. Nästa år kommer däremot byggandet att öka och kommunerna i regionen indikerar att närmare 5 000 bostäder kommer att påbörjas.

Av bostäderna som förväntas påbörjas är ovanligt många studentbostäder. Göteborg stad uppger att drygt 800 studentbostäder per år kommer att byggas under 2014 och 2015. Även byggandet av småhus förväntas öka. Utöver nyproduktionen tillkommer omkring 350 bostäder genom ombyggnation per år. Det är dock en osäker siffra då inrapporteringen av tillskott genom ombyggnation historiskt sett haft stora eftersläpningar. Höga förväntningar jämfört med tidigare år, men som vid rådande marknadsläge med låga räntor, god ekonomisk utveckling och stark befolkningsutveckling mycket väl kan infrias.

Samma marknadsfaktorer, i synnerhet ränteläget och befolkningsutveckligen, kan även antas ha påverkat bostadspriserna i regionen. Framför allt priserna på bostadsrätter har ökat kraftigt och där priserna under första kvartalet 2014 var 13 procent högre än motsvarande period förra året. Priserna på småhus har de senaste åren haft en långsammare prisutveckling i regionen, men som verkar ha tagit fart under det första kvartalet 2014, efter den årliga säsongsnedgången vi har kunnat se under slutet av året. En orsak till att priserna på småhus inte utvecklats i samma takt som på bostadsrätterna är bolånetaket som infördes hösten 2010.

Om inget oförutsett inträffar förväntar vi oss att framför allt priserna på bostadsrätter kommer att fortsätta öka, om än i avtagande takt, i samband med att räntorna på sikt stiger och utbudet av nybyggnation ökar. En avtagande befolkningsökning av personer i åldrarna 20 – 24 väntas också minska trycket på de minsta lägenheterna och därmed avtar den snabba prisutvecklingen även på dessa.

Boverkets indikatorer är en tidskrift som kommer ut regelbundet och analyserar utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om utvecklingen regionalt och i riket samt ladda ner indikatorerna.

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *