Boende

Stark bostadsmarknad i Storstockholm

Bostadsmarknaden i Storstockholm tog fart under 2013. Bostadspriserna har ökat snabbt det senaste året. Priserna på bostadsrätter har under en lång period stigit betydligt snabbare än priserna på småhus. Efterfrågan på nya bostäder förefaller ha ökat betydligt mot slutet av året.

Bostadsbyggandet ökade med nära 90 procent
Under 2013 påbörjades preliminärt nära 14 500 bostäder, vilket var nära 90 procent fler än året före. Bortsett från år 2006, med de så kallade Odellplattorna, är detta sannolikt det i särklass största antal som påbörjats sedan miljonprogrammets dagar. Byggandet ökade i synnerhet under fjärde kvartalet.

Cirka 12 300 bostäder påbörjades i flerbostadshus, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det var nästan dubbelt så många som år 2012. Både hyresrätter och bostadsrätter ökade betydligt, både i Stockholms stad och i övriga regionen.

Cirka 2 100 bostäder påbörjades i småhus, vilket var cirka 60 procent fler än 2012 och något högre än medelvärdet för de senaste tio åren.

Storstockholm fortsätter att växa snabbt
Inflyttningen har fortsatt i oförminskad hög takt. År 2013 ökade befolkningen med 36 000 personer, varav drygt 16 000 i Stockholms stad. Antalet personer i åldern 20 år och äldre ökade med 29 000, men tillväxten åldrarna 20-24 har avtagit markant. Åldersgruppen 70-80 ökar avsevärt.

Cirka 14 000 bostäder påbörjas 2014 och 2015
Kommunernas beredskap verkar vara god och deras förväntningar på byggandet är höga både år 2014 och 2015. Konjunkturen väntas bli starkare, räntorna vara låga och hushållens konsumtionsbenägenhet öka.

Vi bedömer att det stora antalet påbörjade bostäder under 2013 kan ha varit en rekyl efter det svaga 2012. Enligt vår prognos kommer antalet påbörjade bostäder under 2014 och 2015 att vara oförändrat jämfört med 2013. Prognosen bygger på kommunernas bedömningar i Boverkets bostadsmarknadsenkät. Byggandet behöver dock öka ytterligare för att möta den stora befolknings-tillväxten.

Det finns ett starkt regionalt fokus på att öka utbudet av studentbostäder, och byggandet förväntas öka mycket kraftigt redan i år.

Boverkets indikatorer är en tidskrift som kommer ut regelbundet och analyserar utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om utvecklingen regionalt och i riket samt ladda ner indikatorerna.

2

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *