Tillgänglighet

Handisams sista samling

 

Den 23 april var det dags för Handisams sista stormöte för de strategiska myndigheterna. Från den 1 maj bildar Handisam och Hjälpmedelsinstitutet den nya Myndigheten för delaktighet, MFD. De hamnar i Hjälpmedelsinstitutets lokaler i Sundbyberg och för Handisams del innebär detta att de växer till dubbla storleken.

 

Vi fick även tillfälle att hälsa på deras nyutnämnda generaldirektör Anne Holm Gulati, som har en bakgrund i både domstolsväsendet, Socialstyrelsen och olika departement.

Läs mer om utnämningen här >>

 

De 23 strategiska myndigheterna fick bland annat lyssna på arbetsmarknadsdepartementets presentation av den nya diskrimineringslagen. Vi lyssnade även på presentationer från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Migrationsverket och Myndigheten för yrkeshögskolan som denna gång lyftes fram som goda exempel i arbetet med funktionshinderspolitiken.

 

”Hur är läget 2014?”

Dagens huvudpunkt var Handisams generella genomgång av läget i funktionshinderspolitiken, en försmak av årets Hur är läget-rapport.

Läs om de tidigare rapporterna här >>

 

Genomgången av tendenser inom funktionshinderspolitiken och dess utmaningar gjordes i kategorierna:

 

  • Arbetsmarknad (Utvecklingen oroar fortfarande, var fjärde inskriven på arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning)
  • Utbildning (Minskad andel lärare med specialpedagogisk examen. Endast en fjärdedel av kommunerna har en mätbar plan för tillgänglighet och delaktighet)
  • Mediaområdet (Går framåt, utvecklingen visar mer teckentolkning och textning i TV)
  • IT-området (Små skillnader i teknikanvändandet, men det tillgängligheten på internet brister generellt)
  • Transport/kollektivtrafik (Det ställs krav i upphandlingar. Statlig handledning når fram på regional nivå)
  • Fysisk tillgänglighet/PBL (11 procent av kommunerna genomför inte tillsyn enligt PBL)
  • Socialpolitiken (Väntetider minskar, men personer med LSS-insatser lever med en dubbelt så stor risk att drabbas av cancer samt ökad risk även för andra sjukdomar)
  • Folkhälsan (Jämfört med övrig befolkning är det 10 gånger vanligare att en person med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig och har det sämre både socialt och ekonomiskt)
  • Konsumentområdet (Det är samma områden som upplevs som jobbiga; Försäkringar och Telekom. Samtidigt är det generellt sämre förutsättningar i vardaglig konsumtion)

 

FN återkopplar

Nu ska jag passa på att lyfta fram det positiva i återkopplingen – FN betraktar det som starkt positivt att Sverige utnämnt strategiska myndigheter och att vi arbetar med våra respektive delmål på ett fokuserat sätt.

 

Nu går tiden fort innan strategin för funktionshinderspolitiken är till ända. Redan till sommaren 2016 ska en slutrapportering lämnas in för femårsperioden!

 

Det gäller att avsluta starkt – och tänka långsiktigt!

 

/Andreas

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *