Boende

Modell av framtida Kiruna

Plan- och bostadsdagarna i Kiruna 20 maj

Förändring och omvandling är det övergripande temat på årets Plan- och bostadsdagar. Så passande när länsstyrelsernas årliga stora konferens om planering, byggande och boende i år hålls i Kiruna. Staden står för en gigantisk utmaning där stora delar av stadens centrala delar ska rivas och ersättas med ny bebyggelse. Det är inte lätt berättade kommunalrådet Kristina Zackrisson då ”allt är riskintresse i Kiruna utom vi som bor här”. Kiruna har också stora konkurrensfördelar – ingen arbetslöshet och landets högsta löneläge, men det geografiska läget begränsar.

Stadssekreteraren Ulf Perbo utmålade äldres boendebehov som den stora utmaningen framöver. Gruppen äldre friska 70-80-åringar kommer att växa dramatiskt framöver och vi har ingen beredskap för att möte deras efterfrågan på bostäder.

Boverkets GD Janna Valik pekade på att vi är dåliga på att utnyttja hela plan- och bygglagens potential. Vi kan göra mycket utvecklingsarbete inom nuvarande regelverk. Mycket handlar om osäkerhet och okunskap.

Mod och framsynthet ledarskap är en förutsättning för att vi ska klara utmaningarna som är kopplade till hållbar stadsutveckling. Samtidigt är samverkan nyckeln! ”Partnership is the new leadership”.

Det vinnande tävlingsförslaget för Kirunas flytt och utveckling ”Kiruna 4-ever” har ett övergripande mål att skapa en tät blandad stad i samspel med naturen. En stadsbyggnadsstrategi för Kiruna har formulerats i 7 punkter som tillika är ett utvecklingsprogram för stadens utveckling.

LKAB är en viktig aktör i stadsbyggnadsprocessen. Företaget tar ett stort socialt ansvar där ”Life between buildings” och samarbetet med skolor och föreningsliv är viktiga beståndsdelar. LKAB har slutit ett avtal med kommunen där 3,8 miljarder betalas ut i ersättning till kommunen i samband med rivningen och formandet av det nya Kiruna. Den stora utmaningen är att hitta balansen mellan avveckling och utveckling. Tillsammans är ledordet för en framgångsrik process mellan LKAB – länsstyrelsen – kommunen – branschen för att nå Kiruna 4-ever!

/Vid tangenterna Patrik Faming, Enhetschef – Strategisk Planering

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *