Samhällsplanering

Färdigställandeskydd – ny lag

Den 1 juni träder den nya lagen om färdigställandeskydd ikraft.Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. I och med ikraftträdandet av den nya lagen tas det tidigare kravet på byggfelsförsäkring tas bort.
Vid nybyggnad av en – och tvåbostadshus krävs det oftast färdigställandeskydd. Det krävs också vid tillbyggnad eller anmälningspliktig åtgärd om det finns behov av ett sådant skydd. Däremot krävs det inte för de bygglovsbefriade åtgärderna skyddad  uteplats, skärmtak eller komplementbyggnad, så kallad friggebod. Om ett småhus inte ska användas för permanent bruk får byggnadsnämnden besluta att  färdigställandeskydd inte behövs. När det krävs ett färdigställandeskydd ska bevis om ett sådant visas upp för byggnadsnämnden innan startbesked lämnas.

 

Läs mer om färdigställandeskydd och vad det innebär här.

 

 

 

 

1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *