Tillgänglighet

Samrådsgruppen på studiebesök

Årets andra Samrådsmöte 2014

Den 28 maj var det dags för årets andra Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen. Som jag berättat tidigare så skulle mötet hållas på Marinmuseum. Där fick vi möjlighet att göra ett studiebesök i den fantastiska nya Ubåtshallen.

 

Eftermiddagen ägnade vi däremot åt frågor om bland annat tillsynsvägledning för byggnadsnämndernas arbete med enkelt avhjälpta hinder, där Boverket samarbetar med länsstyrelserna för att räta ut frågetecknen. Målet till år 2010 att enkelt avhjälpta hinder då ska vara avhjälpta, missuppfattades i stor utsträckning av kommunerna. Målet var inte att vänta till 2010, utan det var att sätta igång och arbeta så man var klar till 2010.

I dag har vi fortfarande en bra bit kvar till det passerade målet. Hur är läget 2014? visar att så många som 11 procent av kommunerna inte genomför tillsyntrots att de är skyldiga att göra det. Samtidigt är det kommunen som måste gå före och visa privata fastighetsägare vilka nyttor och kvalitéer som kommer av att arbeta med enkelt avhjälpta hinder.

 

Så vilken vägledning vill kommunerna ha i detta från Boverket och länsstyrelserna? De vill ha råd och stöd i:

 • Hur formuleras korrekta beslut?
 • Rutiner och riktlinjer för ingripande
 • Sakfrågor – när är det rätt att ingripa?

 

Vi diskuterade översiktsplaneringens betydelse för tillgänglighet och exempel på hur kommuner samarbetar med funktionshindersrörelsen. Boverket har tagit fram nya digitala vägledningar för hyresvärdar och planerare på webbplatsen. Det är två olika nya vägledningar. Dels en till hyresvärdar som visar hur och varför boendeinflytande är bra för både trivsel och beslut. Dels en till kommuner som visar hur och varför en medborgardialog är bra för demokratin och ger bättre strategiska beslut.   Några bra råd till dig som arbetar med boendeinflytande eller medborgardialog är att:

 • Starta i tid!
 • Ta vara på erfarenheterna från de boende och andra medborgare!
 • Var tydlig med vad dialogen gäller!
 • Information är inte dialog!

 

Allmänna frågor är en punkt på dagordningen där Samrådet lyfter mindre, men lika viktiga frågor. En del av dem är önskemål inför kommande samrådsmöten.

Denna gång efterfrågade Boverket ytterligare tips på vilka funktionshindersförbund som bör delta i höstens träffar kring översynen av bostadsanpassningslagen.

Instruktionen till Samrådet är nu reviderad och beslutas om under 2014. En förändring är förslaget på att mötena leds av person från Boverkets utökade ledningsgrupp.

Vi hörde även om den internationella konferensen UD2014 om universell design, där Boverket deltog med ett seminarium.

 

En önskan som togs upp var även att vi tar ett samlat grepp om förändringar i lagstiftning och föreskrifter som berör fysisk tillgänglighet och funktionshindersfrågor. Vad har förändrats, och vad kan komma att förändras framöver? Detta är en intressant fråga vi bär med oss.

 

Vi välkomnade även två nya representanter i Samrådet, även om en av dem tyvärr hade förhinder:

Gert Månsson från RTP, Personskadeförbundet, är ny representant och därmed en av de tre personer som representerar HSO i samrådet.

Maria Heymowska, samhällsplaneringschef på länsstyrelsen i Stockholms län, är ny representant för länsstyrelserna i samrådet.

 

 

Nästa samrådsmöte hålls den 24 september 2014.

Tills dess – ha en underbar sommar!

 

/ Andreas

 

 

1

Kommentarer

 1. Under vårt arbete i Göteborg DHRG med enkelt avhjälpta hinder har vi funnit att stadsbyggnadskontoret/Byggnadsnämnden vid anmälan från oss av ett trappsteg på 10 cm att man inte ansåg det som enkelt avhjälpt – därför att om man som vi föreslog antingen gjorde en avfasning av trappsteget alternativt satte dit en asfaltsklack så skulle det betraktas som en ramp och skulle då gå för långt ut i trottoaren dvs. enligt regeln 1 på 12. Enda alternativet i de fall vi anmälde var att ta upp nivåskillnaden in i affären och då skulle det bli för dyrbart för att kunna betraktas som enkelt avhjälpt. Detta är ju en angelägen fråga att försöka komma till rätta med då ett sådant här hinder ofta förekommer ex.vis i innerstaden i Göteborg. Tycker att Boverket borde försöka hitta lämplig lösning på detta och vi kan inte förstå varför en avfasning skulle vara fel – det finns ju rikligt i gatumiljön.

  Gulli Kohlström – aktiv inom DHRG samt forskare inom funktionshinderområdet

 2. När det gäller vårt arbete med tillgänglighet i Göteborg har vi funnit att man vid byggande av tvåvåningshus nonchalerar att förbereda för hiss. Detta är ju ett lagbrott som borde uppmärksammas av byggnadsnämnden. Vi undrar hur det ser ut med detta i övriga landet. Eftersom det lär finnas 1 miljon lägenheter i hisslösa bostadshus är det ju märkligt att man fortsätter att bygga lägenheter utan hiss. Detta också med tanke på att policyn är att äldre skall kunna bo kvar i sin invanda miljö så
  länge som möjligt. Äldreboendedelegationen presenterade också i sitt slutbetänkande att ungefär hälften av alla äldre 80 år och äldre bor i hisslösa hus. Endast 12 % av de kommunala bostadsbolagens hus i Göteborg är tillgängliga och en stor procent saknar hiss. Dessutom kommer det inte heller att bli några hissar i den pågående renoveringen av 60- 70-tals trevåningshusen enligt vår kontakt med Poseidon eftersom det blir för kostsamt och man kan inte kräva att hyresgästerna skall betala så höga hyror. Varför undrar man då – har inte äldreboendedelegationen föreslagit ett hissbidrag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *