Samhällsplanering

BBR

Just nu har vi lagt sista handen vid läsanvisningarna till BBR, Boverkets byggregler. Dessa finns att ta del av på PBL Kunskapsbanken. Läsanvisningarna innehåller bakgrundsinformation både om BBR och om regler om byggande i stort. Läsanvisningarna har tidigare publicerats i tryckt regelsamling för byggande, BBR. Men nu i samband med att ändrade byggregler, BBR 21 getts ut lägger vi ut uppdaterade läsanvisningar på PBL kunskapsbanken istället.

 

BBR är Boverkets byggregler som innehåller föreskrifter och allmänna råd. Det är regler för t.ex. tillgänglighet, brandskydd, hygien och hälsa. Reglerna för bärförmåga (stadga och beständighet) finns i EKS (konstruktionsregler). Den  1 juli 2014 träder nya ändringar av BBR i kraft. Dessa ändringar har tre olika syften.  Ändringar görs för att kunna bygga bostäder med en mindre boarea generellt. Dessutom görs ändringar som gäller för studentbostäder som innebär ytterligare lättnader i kraven för sådana bostäder. Det är också många övriga ändringar, som bland annat har till syfte att göra reglerna tydligare.

 

Tryckt version av BBR  (som har namnet 21 (BFS 2014:3) kan du ta del av på Boverkets webbplats. Därifrån kan reglerna laddas ned i pdf-format eller skrivas ut.

 

Enheten för tekniska egenskaper på Boverket är den enhet som arbetar med att skriva BBR. Även enheten för energi och samhällsekonomi är medförfattare, de har hand om avsnittet i BBR om energihushållning. Det är många yrkesgrupper som är inblandade när BBR skrivs, tex  civilingenjörer, brandingenjörer och arkitekter alltid i samarbete med jurister. Användarna av BBR är också en bred skara, eller vad sägs om:
– projekterande konsulter såsom arkitekter, VVS konsulter.
– byggherrar
– entreprenörer
– byggnadsnämnder
– tillverkare av byggprodukter och byggnader mfl.

1

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *