SAMHÄLLSPLANERING

Vid världens ände är vi ganska lika varandra

Fornyelse, forenkling och forbedring, så sammanfattade Norges representant sin presentation av hur man politiskt ser på den norska plan- och bygglagen just nu. Orden kunde ha kommit från vilken som helst av de inledande presentationer på det Nordiskt seminarium om …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Rullstol i ubåt? Inga problem.

I samband med Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersförbunden fick vi möjlighet att göra ett studiebesök i den ännu icke invigda Ubåtshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Det blev ett initierat studiebesök med många diskussioner om tillgänglighet och de lösningar som valts för …Läs mer »
Nordiskt forum i Malmö den 12-15 juni.

SAMHÄLLSPLANERING

Snart dags för Nordiskt Forum!

Boverket deltar med egen monter (D6) på Nordiskt Forum i Malmö den 12-15 juni 2014. Vi ägnar vår monter åt att berätta om stödet till jämställda offentliga miljöer – en fantastisk möjlighet för allt från fastighetsägare till kommuner, intresseorganisationer och …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Färdigställandeskydd – ny lag

Den 1 juni träder den nya lagen om färdigställandeskydd ikraft.Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan …Läs mer »