Samhällsplanering

Bygglovsbefriade åtgärder

Idag träder förändringarna i plan- och bygglagen i kraft och nya vägledningstexter på PBL kunskapsbanken lanseras. Jag har tidigare berättat om hur texterna har kommit till och nu ligger de alltså på plats i kunskapsbanken för att förhoppningsvis vara till hjälp för handläggare på kommuner och länsstyrelser runt om i landet.

 

Just nu svarar mina kollegor på frågor som vi inte hann med att svara på i chatten till webbsändningen den 18 juni. En webbsändning som vände sig till målgruppen handläggare. Flertalet frågor rörde  takkupor och bärande konstruktion och vad skillnaden mellan ingrepp och berörs. En samlat svar kring detta är: ”Att bygga takkupor som innebär ingrepp i den bärande konstruktionen kräver bygglov. Att bygga takkupor som i och för sig inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen kan ändå innebära att byggnadens bärande delar berörs. I så fall krävs det inte bygglov men anmälan enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Ingrepp innebär fysisk påverkan, t.ex. att en takstol kapas. Att bärande delar berörs kan vara att lastfördelningen ändras även om något fysiskt ingrepp inte görs. Ett exempel kan vara att det till följd av ändrad lastfördelning blir snöfickor. ”

 

Boverket har även fått mycket frågor från allmänheten angående de bygglovsbefriade åtgärderna, bland annat av typen:
– Får jag ha både en friggebod och ett Attefallshus på min tomt? Svaret är Ja. Fler frågor och svar om Attefallshus har vi samlat här.

 

 

2

Kommentarer

  1. Jag bor på Oknö i Mönsterås kommun. Där har de regler att totala byggnader på den köpta tomten får inte vara mera än 160 kvm. Får jag utöver detta bygga ett attefallshus samt bygga ut huset med max 15 kvm.

  2. Hej Reinert! Kontakta din kommun för vad som gäller för platsen där just du bor, rent generellt är svaret Ja. Men din fastighet kan till exempel ligga inom ett särskilt värdefullt område, riksintresse för totalförsvaret eller inom strandskyddat område – och då gäller andra regler. Hälsningar Lina

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *