Tillgänglighet

Stödet delas ut

16 kommuner får stöd för att inventera flerbostadshus

Nu har Boverket lämnat ekonomiskt stöd för att flerbostadshus ska inventeras runt om i landet. Det är kommuner som är projektägare och leder arbetet, men kommunerna samarbetar ofta med privata fastighetsägare och konsulter med flera.

 

Det är nu det drar igång på riktigt… skulle man kunna säga, men det är inte sant. Många kommuner har redan inventerat tillgängligheten i flerbostadshus. En del av dessa kommuner fortsätter inventera en andra eller tredje gång och fördjupar nu sitt kunskapsunderlag genom ytterligare en inventering. Andra kommuner inventerar för första gången, och tar det första steget mot ett stabilare kunskapsunderlag.

 

Resultatet från en inventering

  • Resultatet kan användas till mer än att prioritera tillgänglighetsanpassningar, eller om man vill kalla det för åtgärder eller förbättringar. En enskild åtgärd blir förstås mer effektiv ju fler individer som har nytta av den.

 

  • Resultatet kan även stärka planeringen av ordinarie arbete. Hur ska vi möta medborgarnas behov? Resultatet kan användas i såväl översiktsplanen som inom äldreomsorgen.

 

  • Resultatet kan även underlätta förmedling av bostäder med god tillgänglighet. Det innebär att man får veta i vilka flerbostadshus det redan finns en god tillgänglighet, eller att man identifierar befintlig potential.

 

Jag har tidigare skrivit om det här ekonomiska stödet, om Boverkets handbok som jag och Hanna Faming släppte i våras, och inte minst om inspirationsträffarna runt om i landet.

 

Arbetet har bara börjat!
Boverket kommer ge dubbelt så mycket stöd under 2015 jämfört i år, så det finns 10 miljoner kronor kvar att söka!

 

Har en kommun lämnat in en ansökan i år som inte blev beviljad, så kan samma ansökan användas för nästa år – men då måste man skicka in den igen!

 

Ansök här!

Lycka till!

 

/ Andreas

#funktionshinder #tillgänglighet #användbarhet #inventering #flerbostadshus

1

Kommentarer

  1. Vad bra att man inventerar flerbostadshusen ur tillgänglighetsaspekt. Vi i Göteborg kollade upp en del nybyggda lägenheter på norra älvstranden och fann att man byggde bostäder med trånga barkök, relativt små badrum, nivåskillnad till balkonger etc. Dessa lägenheter levde alltså inte upp till PBLs regler som ju säger att alla nybyggda bostäder skall kunna anpassas till personer i rullstol. Överhuvudtaget har vi förstått att ytmåtten blivit sämre på nybyggda lägenheter. Hoppas vi kan få Göteborgs kommun att söka pengar till en sådan här inventering av nybyggda lägenheter i Göteborg.
    Gulli Kohlström aktiv inom DHRG sedan många år samt forskare inom funktionshinderområdet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *