Tillgänglighet

Universal Design 2014 Lund

I mitten av juni deltog Boverket på en 3 dagar lång internationell konferens om universal design (tillgänglighet) i Lund. 44 länder deltog och det var drygt 250 deltagare.

Det var 3 intensiva dagar med ett fullspäckat konferensprogram som varvades med workshops och föredrag av forskare/experter i olika ämnen. Ämnena behandlade frågor kring tillgänglighet från den stora skalan gällande transporter och stadsplanering till detaljlösningar för tillgänglighet i hemmet. I konferensens ”mingelrum” fanns ett flertal utställningar med innovativa lösningar på tillgänglighet i olika länder.

Boverkets workshop på Universal Design 2014

Boverkets workshop på Universal Design 2014

Boverket höll en uppskattad workshop “How to get there- an accessible housing and living environment”. Workshopen var välbesökt och vi hade deltagare från bland annat Japan, Dubai, Indien, Malaysia, Australien, Canada, Norge och Sverige. Temat för workshopen var att lära av varandras sätt att arbeta med tillgänglighet och att inspirera till nya sätt att arbeta. Frågan som handlade om vad det finns för hinder för att uppnå en bättre tillgänglighet i våra boende- och livsmiljöer genererade en livlig diskussion och många positiva och kreativa inspel.

Under dagarna knöts värdefulla kontakter till personer på olika myndigheter, arkitektkontor med mera.

Bild på anteckningar från Boverkets workshop

Bild på anteckningar från Boverkets workshop

Några värdefulla insikter:

  • Ordet tillgänglighet (accessibility) verkar vara förlegat. Nu används universal design och inclusive design när man pratar om tillgänglighet.
  • Det krävs ett aktivt arbete med frågor kring tillgänglighet för att skapa en hållbar boende- och livsmiljö för alla människor. Det gäller hållbarhet (sustainability) på både global och lokal nivå.
  • I Canada finns en växande del av invånarna med god ekonomi som vill minska de ekologiska fotavtrycken genom att välja att bo på extremt få kvadratmeter och bruka minimalt med naturresurser. Detta skapar en konflikt mellan krav på tillgänglighet och de extremt små bostäderna.
  • Norge visade intressanta exempel på hur universell utformning (tillgänglighet) används som att designredskap inom både arkitektur och planering. Vi fick en god kontakt med Norges motsvarighet till Boverket och de kommer hit i höst för att fortsätta att diskutera tillgänglighetsfrågor. Om vi vill kunna skapa större förståelse och medvetenhet för dessa frågor måste vi kanske börja tänka annorlunda?
  • Omvärldsbevakning kring hur andra länder utanför Sverige arbetar med tillgänglighetsfrågor är viktiga för att hitta nya lösningar och arbetsätt för att öka förståelsen för dessa frågor.
  • Det är viktigt att följa upp att reglerna följs!
  • Den växande åldrande befolkning speciellt i Europa kommer att ställa allt större krav på tillgänglighet då tiden som man fortfarande bor kvar i sitt hem blir längre och längre.
Powerpointbild från Boverkets workshop på Universal Design

Powerpointbild från Universal Design

Tack för oss! Avslutningen av Boverkets workshop.

Konferensen avslutades med några tänkvärda ord kring att alla ska ha samma rätt i samhället.

Länk till konferensprogram
Länk till en kort sammanfattning av föredragshållarnas presentationer
Ladda ner Boverkets presentation

Från Boverket deltog Anita Hage, Ewa Krynicka Storskog och Maria Rundqvist.

Ewa Krynicka Storskog, Anita Hage och Maria Rundqvist från Boverket fanns på plats i Lund

Ewa Krynicka Storskog, Anita Hage och Maria Rundqvist från Boverket fanns på plats i Lund

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *