Samhällsplanering

Tillsyn

Jag hade förmånen att få vara med på ett referensgruppsmöte i ett av Boverkets regeringsuppdrag igår. Regeringsuppdraget handlar om Tillsynsvägledning och vi träffade 6 kommunanställda samt anställda på SKL. Medverkande från kommunen var en blandning av byggnadsinspektörer, jurister och bygglovs/förvaltningschefer. Det var jättespännande att sitta med och höra om deras erfarenheter av tillsyn. Varför är just detta ämne så snårigt? En förklaring kan vara att det finns en stor osäkerhet hos kommunernas tjänstemän hur tillsynen ska gå till.  Och kanske i kombination med politiskt ovilja? Kulturen att vara tillsynsmyndighet finns inte då de politiska målen ofta snarare handlar om service och att kommunen ska byggas ut och utvecklas. Vi pratade om att man måste vända fokus och istället se samhällsnyttan med tillsyn – dvs säkra sunda hus som håller i längden. Detta missas ofta och istället blir det fokus på att ”jaga svartbyggen”.

 

Regeringsuppdraget ska redovisas till departementet den 15 december och publiceras därefter på PBL kunskapsbanken.  Några tips på vägen tills Boverkets vägledningen är klar är att kika på  kunskapsbanken och sidorna om uppföljning, där det går att läsa om Länsstyrelserna tillsynsvägledning. Vägledningarna, som går att ladda ner i PDF-format,vänder sig både till fastighetsägare och till byggnadsnämnderna som är de som ska utöva tillsynen.

 

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *