Samhällsplanering

Boverket på The Impact of Culture

Boverket är på plats i kulturhuvudstaden för konferensen The Impact of Culture – Creative Businesses for Sustainable Cities! På plats är cirka 200 deltagare, internationella som nationella, representanter från myndigheter, organisationer och kommuner.

Samtal mellan besökare vid konferensen Impact of culture

Stort engagemang i samtalen vid konferensen Impact of culture

Engagemang kännetecknar denna konferens.  Gunilla Nordlöf, GD Tillväxtverket, talade mycket om kulturens betydelse för tillväxt. Hon lyfte också Plattformen för hållbar stadsutveckling som regeringen har beslutat om, som en plattform att möta de utmaningar som samhället står inför ex segregation och arbetslöshet.

Boverkets seminarium besöktes av en intresserad skara, både nationella som internationella gäster. Deltagare var exempelvis representanter från kommuner, regionförbund och landsting. Seminariet handlade om att inventera kulturella tillgångar som ett underlag för samhällsplanering, lokalt och regionalt perspektiv samt perspektivet stad och land.

Förutom intressanta reflektioner och nyfikna frågor så fick Boverket medskicket att det kulturella perspektivet inte får tappas bort i planeringssammanhang.

/Ylva Aller, Suzanne Pluntke, Rebecka Mogren och Tomas Dahlberg.

Boverkets medarbetare på Impact of culture

Boverket på plats på konferensen Impact of culture.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *