Samhällsplanering

En föränderlig plan- och bygglag

En föränderlig PBL – det är namnet på Boverkets nästa webbseminarium. Seminariet produceras tillsammans med Riksantikvarieämbetet och tar bland annat upp kulturvärden i planeringen. Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättar om ”En enklare planprocess” och om lagändringarna i översiktsplanen kopplade till Attefallshusen. Det blir även mer information om bullerpropositionen och om kompetenssatsningen kring plan- och bygglagen.

 

”En föränderlig PBL – kulturvärden, buller och enklare planprocesser” sänds den 7 oktober klockan 09:30 – 12:00. Så boka in datumet redan nu! Du kommer att kunna se seminariet direkt på Boverkets webbplats, men även i efterhand vid din dator.

 

Förra webbsändningen i Boverkets regi, som också den handlade om förändringar i PBL (Attefallshus mm) har genererat i mängder med frågor. Några, tillsammans med svaren finner du här nedan:

Går det bra att bygga ihop Attefallshus i form av ett garage med friggebod?
Boverket: Nej. Både Attefallshuset och friggeboden måste vara fristående.
De får alltså inte byggas ihop. Det finns ett rättsfall som
säger att om man placerar en friggebod direkt mot bostadshuset
så är den inte fristående, vilket borde gälla även för ett Attefallshus.
(KR Göteborg 2010-03-05, mål nr 7156-09, avd. 2)

Kan man bygga 15 kvm skärmtak på ett Attefallshus även om det inte nyttjas som bostad?
Boverket: Attefallshuset får, både om det är ett komplementbostadshus och en komplementbyggnad, förses med ett bygglovbefriat skärmtak över altan, balkong eller entré. Den sammanlagda arean av samtliga skärmtak som uppförs på tomten får inte överstiga 15 m2.

Vad är det för skillnad på ”ingrepp” och ”berörs” vad gäller de nya reglerna om takkupor?
Boverket: Att bygga takkupor som innebär ingrepp i den bärande konstruktionen kräver bygglov. Att bygga takkupor som i och för sig inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen kan ändå innebära att byggnadens bärande delar berörs. I så fall krävs det inte bygglov men anmälan enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Ingrepp innebär fysisk påverkan, t.ex. att en takstol kapas. Att bärande delar berörs kan vara att lastfördelningen ändras även om något fysiskt ingrepp inte görs. Ett exempel kan vara att det till följd av ändrad lastfördelning blir snöfickor.

 

 

 

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *