20 år av jämställdhetsintegrering i staten

AKTUELLT

20 år av jämställdhetsintegrering i staten

Vi var ett fint gäng från Boverket som deltog i konferensen Jämställdhet 2.0 som markerar att jämställdhetsintegrering varit statens strategi för jämställdhetspolitiken i 20 år. Konferensen handlade om vilka lärdomar vi dragit av arbetet och vilka verktyg som visat sig …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

MFD besökte Boverket

Den 20 november fick Boverket besök i Karlskrona av Birgitta Mekibes och Erik Lindqvist från Myndigheten för delaktighet (MFD) för att diskutera utvecklingen i vårt arbete med de fem delmålen inom Strategin för funktionshinderpolitiken 2011-2016. Varje år rapporterar vi om …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Planbestämmelser i detaljplan – allmänt råd

Efter två och ett halvt års arbete kunde vår generaldirektör förra veckan besluta om det allmänna rådet för planbestämmelser, AR DBP 2014:5. Vi publicerar det nu, men det allmänna rådet börjar gälla först den 2 januari 2015. Anledningen till datumet …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Vad händer med planprocessen efter årsskiftet?

Om kommunen efter den 1 januari 2015 beslutar att påbörja ett detaljplanearbete ska detaljplanen handläggas med ett standardförfarande eller med ett utökat förfarande. I vissa fall går det även att använda sig av ett samordnat förfarande.   Varför ändras detaljplaneprocessen? …Läs mer »
Kan samhällsbyggandet möta planetens krav?

SAMHÄLLSPLANERING

Kan samhällsbyggandet möta planetens krav?

Med denna fråga börjar dag två på Building Sustainability SGBC14. En fyra grader varmare värld är piskan och en två grader varmare värld är moroten menar Rummukainen, professor och medlem i FN:s klimatpanel. I paneldiskussionen, där bland annat Boverkets avdelningschef …Läs mer »
Building Sustainability SGBC14

SAMHÄLLSPLANERING

Building Sustainability SGBC14

Första dagen på Building Sustainability SGBC14 och att säga att Boverket syns vore en underdrift. Ett par boverkare har pratat på sessionerna (och fler kommer det bli), den nya bostads- och stadsutvecklingsministern nämner flera av Boverkets uppdrag i sin presentation, …Läs mer »