Samhällsplanering

Planbestämmelser i detaljplan – allmänt råd

Efter två och ett halvt års arbete kunde vår generaldirektör förra veckan besluta om det allmänna rådet för planbestämmelser, AR DBP 2014:5. Vi publicerar det nu, men det allmänna rådet börjar gälla först den 2 januari 2015. Anledningen till datumet 2 januari är vissa lagändringar i PBL som träder i kraft då. Att vi ändå beslutar och publicerar det nu hoppas vi ska ge användare och andra berörda tid att ta till sig rekommendationerna.

Du hittar det allmänna rådet och konsekvensbeskrivningen på PBL kunskapsbanken.

Vi hoppas verkligen att det allmänna rådet ska ge stöd och hjälp vid framtagandet av nya planer. Vår målsättning har varit en tydlig och uppdaterad författning.

Personligen tycker jag att det har varit extra roligt att arbeta med planbestämmelserna och plan- och bygglagens fjärde kapitel då det är vi själva som har initierat arbetet, identifierat problemen och drivit på. Visserligen har det tagit lång tid, ibland har arbetet legat nere då annat har fått gå före, men vi har aldrig släppt arbetet. Förmodligen har pauserna bidragit till en bättre slutprodukt, då tankar, funderingar och idéer har fått mogna i lugn och ro, även om det är frustrerande att behöva dra på ett arbete som man vet behövs och efterfrågas.

Arbetet har inneburit många invecklade, roliga, frustrerande och intensiva diskussioner, dels i arbetsgruppen på Boverket, men även referensgrupper och i samtal med proffsen ute i verkligheten som ska få någon nytta av arbetet. En del av diskussionerna har lett till helomvändningar och helt nya förslag i det allmänna rådet, medan andra långa och omfattande resonemang och förslag till slut har lett oss tillbaka till utgångspunkten. Delar av innehållet i diskussionerna finns i konsekvensutredningen till det allmänna rådet.

Nu tar vi tag i nästa stora del, att skriva vägledning med exempel, beskrivningar, för- och nackdelar, tips och idéer på hur planbestämmelser i detaljplaner kan hanteras.

/Klara Falk

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *