TILLGÄNGLIGHET

Nya tider väntar sällan länge

Med årsskiftet och det nya året 2015 är jag inte längre samordnare av funktionshinderfrågor på Boverket. Nya tider väntar både Boverket och mig när min visstidsanställning nu upphör. Efter 17 månader på Boverket kan jag konstatera att det varit intensivt …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Tillsyn – handlar bara om att jaga svartbyggen?

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden är den myndighet som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över att det som byggs och att den befintliga …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

MFD om Design för Alla

Konceptet Design för Alla är viktigt inom funktionshinderpolitiken och ett omistligt verktyg när man arbetar med funktionshinderfrågor. Därför kontaktade jag Hans von Axelsson på Myndigheten för delaktighet, som svarade på fem väl valda frågor. Med detta vill jag rikta ett varmt …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Borås vinner Access City Award 2015!

Borås starka arbete med funktionshinderfrågor lyfter funktionshinderfrågan i Sverige till nya höjder! Efter de senaste årens nomineringar – och vinster – så kan vi nu konstatera att Sverige har många goda exempel på hur vi kan arbeta strategiskt, medvetet och …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Delaktighetsdagen 2014

  Den 10 december deltog samordnare Andreas Johansen och avdelningschef Ylva Aller från Boverket på Delaktighetsdagen i Stockholm. Det var en mycket bra resultatkonferens med många viktiga budskap och lika viktig kunskap, så det här är av dessa goda anledningar …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Inga undantag för studentbostäder

Ett blogginlägg i all korthet: Det blir alltså inga undantag för tillgänglighetskrav i studentbostäder som byggs med tidsbegränsade bygglov.   Du kan läsa och höra mer om detta här: Sveriges radio P4 Blekinge Det korta regeringsuppdraget (öppnas som PDF) Boverkets utredning …Läs mer »